Groep 3

Een nieuw begin
Een eigen tafel met stoel, een etui, leerboeken en werkboeken. Voor kinderen in groep 3 is heel veel nieuw. Mooi om te zien hoe trots de kinderen op al hun nieuwe spullen zijn. Soms is het wel lastig om steeds aan dat tafeltje te moeten zitten, maar het went snel.

Taal
De nadruk ligt dit jaar op taal en dan vooral op het leren lezen. Het leren lezen en spellen gebeurt in fasen met behulp van de methode ‘Veilig leren lezen‘. Gedurende het schooljaar komen kern 1 t/m 12 aan bod. Al in de eerste schoolweek leren de kinderen eenvoudige drieletterwoorden lezen. In het begin gaat dat nog letter voor letter, klank voor klank. Tegen de herfstvakantie lezen ze al vloeiend korte woorden. Na de kerstvakantie kennen de kinderen bijna alle letters en klanken. Met uitzondering van lastige lettercombinaties, zoals de sch en ng/nk. In de tweede helft van groep 3 leren ze ook deze lettercombinaties en neemt het leestempo een steeds belangrijkere rol in.

 

Rekenen
In groep 1 en 2 hebben de kinderen op speelse wijze gewerkt aan getalbegrip, meetkunde en tijdsbesef. In groep 3 gaan de kinderen verder met deze leerlijnen met behulp van de methode ‘Alles telt’.

Aan bod komen dit jaar: tellen, splitsen, getalbetekenis, verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen voor het eerst kennis met cijfer- en rekensymbolen en de telrij tot 100. Naast getalrelaties en getalbegrip leren de kinderen rekenen tot en met 20.

We maken een begin met vermenigvuldigen en verdelen. De kinderen leren ook de basis van het klokkijken en doen ervaring op met meten en meetkunde. Het geldrekenen start met de introductie van de euromunten van 1 en 2 euro en de biljetten van 5, 10 en 20 euro.

Kinderen werken in groep 3 met concreet materiaal zoals: hun handen, eierdozen, fiches, geld, dobbelstenen en met modellen zoals de splitsflat.

Schrijven
De methode ‘Pennenstreken’ leert de kinderen stap voor stap schrijven. Hierbij is veel aandacht voor het automatiseren van de vorm en het traject van de letter. Vervolgens passen ze de nieuwe letter toe in woorden en zinnetjes. De letters/woorden die de kinderen leren lezen bij de methode ‘Veilig leren lezen‘, leren ze dus meteen schrijven. In groep 3 werken ze in totaal in drie schrijfboeken. Deze volgen de opbouw van de kernen van ‘Veilig leren lezen’.

Weektaak en samen spelen
Na de kerstvakantie gaat groep 3 leren werken met de weektaak. Ze leren opdrachten plannen en gaan daarmee zelfstandig aan het werk. Uiteraard is er genoeg tijd om in de hoeken samen te spelen. De kinderen kiezen dan zelf wat ze gaan doen. Ze kunnen kiezen uit: tekenen/knutselen, een spel uit de kast, boeken/strips lezen in de leeshoek en bouwen met kapla/lego in de bouwhoek.

Middagprogramma
In de middag is er vooral ruimte voor de creatieve vakken zoals: tekenen, handvaardigheid en muziek. Ook gymmen ze twee keer per week, in de gymzaal op school of buiten.

Daarnaast krijgen de kinderen één keer per week Engels via de methode ‘Take it easy’. De thema’s die aan bod komen in groep drie zijn: at school, clothes for all weather, let’s party, food we like, people we know, zoo animals, our neighbourhood en our senses.

Na een aantal schoolweken komt ook wereldoriëntatie op het middagprogramma. De thema’s die worden behandeld aan de hand van de methode ‘Blink wereld’ zijn: mijn geschiedenis, op wereldreis en beestjes in de buurt.

We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief).