De Joppeschool
Home>Begrijpend lezen

Begrijpend lezen

Grip op lezen

Leerlingen leren begrijpend en studerend lezen aan de hand van 7 evidence-based leesstrategieën. Daarmee krijgen ze handvatten om elke tekstsoort te kunnen lezen en interpreteren.

De 7 leesstrategieën zijn door deskundigen ontwikkeld en hebben hun waarde in de praktijk bewezen. De leerlingen krijgen hiermee zelfvertrouwen en worden betere lezers. De 7 lees-strategieën van ‘Grip op lezen’ zijn:

  1. Doel bepalen: Waarom lees ik de tekst?
  2. Voorspellen: Waar taat de tekst over?
  3. Voorkennis ophalen: Wat weet ik al over het onderwerp?
  4. Herstellen: Wat doe ik als ik het niet meer snap?
  5. Vragen stellen: Welke vragen zie ik?
  6. Visualiseren: Welk plaatje past bij de tekst?
  7. Samenvatten: Hoe vat ik de tekst samen?

Elke leesstrategie komt in elk leerjaar van groep 5 tot en met 8 terug. De strategieën worden steeds verder uitgebreid. In groep 4 behandelen we een selectie van strategieën.

Voor een goed begrip van de tekst legt Grip op lezen moeilijke woorden uit. Ook de tekstbegrippen, die nodig zijn bij begrijpend en studerend lezen, worden aangeboden.

Leerlingen moeten uiteenlopende teksten leren herkennen en interpreteren. Daarom bevat ‘Grip op lezen’ een grote variatie aan tekstsoorten.

Studerend lezen
Grip op lezen besteedt ook aandacht aan het vergelijken van informatie en meningen en aan opzoekvaardigheden. Vanaf groep 6 wordt hiermee geoefend.