De Joppeschool
Home>Bredeschool Lochem

Bredeschool Lochem

Met het programma Bredeschool verbindt de Stichting Welzijn Lochem (SWL) onderwijs, kinderopvang en alle organisaties die met kinderen (4-18 jaar) werken. Doel is een omgeving te creëren waarin kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien. Belangrijke bijdragen leveren een sportcoach, cultuurcoach, jeugdcoach en een JOGG-regisseur (Jongeren Op Gezond Gewicht), lees-mediacoach en de jongerenwerker.

Sportcoach
De sportcoach speelt een rol bij het bewegen en een gezonde leefstijl van kinderen. Hij verzorgt zelf lessen op school en laat de leerlingen daarbij bijvoorbeeld kennismaken met nieuwe sporten, zoals free running. Ook zorgt de sportcoach voor deskundigheidsbevordering van leraren. De sportcoach organiseert ook samen met de sportverenigingen kennismakingslessen, waardoor kinderen hun weg naar de sportvereniging gemakkelijker vinden.

De volgende activiteiten worden door onze sportcoach gegeven in 2019:

12-02-2019: Coöperatieve spelen groep 1,2 en 3.

14-02-2019: Fitklasse groep 6 en 7.

21-03-2019: Slackline groep 4 t/m 8.

28-03-2019: Ultimate frisbee groep 6, 7 en 8.

04-04-2019: Burnergames groep 6 en 7.

11-04-2019: Coöperatieve spelen groep 6.

11-04-2019: Burnergames groep 8.

De lokale Bridge vereniging komt ook bij ons op school om Bridge te geven. Zij komen op 1 februari t/m 29 maart op vrijdagmiddag voor de groepen 7 en 8.

Fitklasse
Leerlingen worden in groep 6 en 7 onderworpen aan een fittest. Daarbij is ook de GGD betrokken voor het meten en wegen van de kinderen. Een test met 8 onderdelen moet uitwijzen in welke conditie ze verkeren. Dit leidt tot een persoonlijk advies. Sonja Peterse zegt: ,,De meeste kinderen zijn lid van een sportvereniging maar toch is er vaak sprake van een verminderde lichamelijke conditie.” De sportcoach bespreekt de minpunten en draagt tips aan voor verbetering. Daarnaast doen 4 scholen mee aan de beweegimpuls waar gedurende het schooljaar tijdens de gymles gewerkt wordt aan de fitheid van de kinderen.

JOGG
De afkorting JOGG staat voor Jongeren Op Gezond Gewicht. Dit project richt zich met name op leefstijl. Zo wordt erop gewezen dat het drinken van meer water en minder suikerhoudende frisdranken en positieve uitwerking heeft op gezondheid en gewicht. Daarbij is ook aandacht voor gezonde voeding.

Cultuurcoach
De cultuurcoach – in dienst van de Muzehof – laat basisschoolleerlingen kennis maken met alle facetten van kunst en cultuur, door middel van het ‘Kunstmenu’. Dit kan op vele manieren, zoals een kunstenaar in de klas, bezoek van een voorstelling, zelf zingen of muziek maken.

Dit is de cultuuragenda van de Joppe school 2018/2019:

Illustreer je eigen boek met de klas
Saskia Pekelharing
groep 4/5, 29-11-2018

Gekkigheid
Introdans
Schouwburg Orpheus te Apeldoorn
groep 3 en 6, 10-12-2018

Waar is Watte?
Heldenbloem
groep 7 en 8, 17-01-2019

Mozart, je zou maar een wonderkind zijn
Het Gelders Orkest
Orpheus te Apeldoorn
groep 3, 4/5, 6, 15-2-2019

Concert Couscous en Kaas door Het Gelders Orkest
Orpheus te Apeldoorn
groep 7 en 8, 14-06-2019

Lees-mediacoach
Via de bibliotheek worden lezen en media-educatie gestimuleerd. Daarbij horen ook een door ouders beheerde schoolbibliotheek en het aanleveren van de juiste boeken als de school aan de hand van een thema werkt. Via de leesmonitor wordt de leesvaardigheid van kinderen getest. Aan de lees-mediacoach kan ook advies worden gevraagd.