Home>Columbusgroep

Columbusgroep

Een kind moet merken dat hij serieus genomen wordt in zijn kunnen. Dat er naar hem geluisterd wordt en dat hij gezien en erkend wordt. Al pratend in dialoog komen we samen tot geweldige inzichten.

Hoogbegaafde leerlingen bieden we uitdaging aan met leermateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De groepsleerkrachten geven ze ook extra opdrachten en coaching in het ‘leren’ leren. Daarnaast hebben we voor deze leerlingen de columbusgroep opgezet.

Iedere week komen kinderen uit de groepen 2 t/m 8 in kleine groepen een dagdeel samen en werken in aan hun eigen project, met de pittige plustorens of met projecten van de kleuteruniversiteit.

De leerdoelen liggen voor hen veelal op andere gebieden dan die van de reguliere lesstof. De uitdaging begint pas als, met creatieve open opdrachten, hun hogere orde denkniveaus aangesproken worden (analyseren, evalueren, creëren). Het is van belang dat zij ‘leren-leren’. De leerling moet zich oefenen in een breed gamma aan leer- en werkstrategieën, waarbij het samenwerken, leren plannen en het oefenen van doorzettingsvermogen belangrijke doelstellingen zijn.

De hogere orde denkniveaus zijn de bovenste drie niveaus uit de Taxonomie van Bloom: analyseren, evalueren en creëren.

De Pittige Plus Torens is het meest complete en uitdagende lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. De methode zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden aan meer- en hoog-intelligente kinderen.

 

Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen tijdens elk project de verschillende fasen van het TASC-model. Zoals je ziet vindt het ‘onderzoekend leren’ met name plaats in de opdracht- en onderzoeksfase. Het ontwerpend leren vindt met name plaats in de ontwerp-, planning-, uitvoerings- en testfase. Tijdens het doorlopen van het gehele TASC-model gaan de leerlingen: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. De leerlingen hebben na iedere fase een ‘reflectie moment’ met de begeleidende leerkracht.

Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken, de projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van deze groep kinderen optimaal te ontwikkelen en hierdoor van een verveeld kind een gelukkig kind maken.