De Joppeschool
Home>Engels

Engels

In alle groepen krijgen kinderen op de Joppeschool Engelse les. Jonge kinderen leren namelijk makkelijk een tweede taal. Engels is een belangrijke taal in onze samenleving, en we willen de kinderen graag meegeven dat Nederlands niet de enige taal is. Vroeg kennis maken met een andere taal biedt de mogelijkheid om later makkelijker andere talen te leren.

Met films, muziekclips en opdrachten weten de native speaking co-teachers de taal op originele wijze over te brengen. En dat allemaal via het digibord. De methode is ontwikkeld voor de Nederlandse markt en gaat altijd uit van onderdompeling in het Brits Engels. Take it easy heeft een doorgaande leerlijn van groep 1 tot 8.

Zie ook