De Joppeschool
Home>Groepen>Kangoeroegroep

Kangoeroegroep

Een kind moet merken dat hij serieus genomen wordt in zijn kunnen. Dat er naar hem geluisterd wordt en dat hij gezien en erkend wordt. Al pratend in dialoog komen we samen tot geweldige inzichten.

Hoogbegaafde leerlingen bieden we uitdaging aan met leermateriaal dat speciaal voor hen is ontwikkeld. De groepsleerkrachten geven ze ook extra opdrachten en coaching in het ‘leren’ leren. Lees verder

Nieuws uit de kangoeroegroepen