De Joppeschool
Home>In de les

In de les

Tussen half negen en kwart voor negen kunnen ouders hun kinderen naar binnen brengen en hebben ouders en leerkrachten even kort contact. Dat kan variëren tot enkel ‘goedemorgen’ als dat voldoende is, tot vertellen dat uw kind slecht heeft geslapen die nacht of een gesprek plannen. Om kwart voor negen begint de dag voor de leerlingen, bijvoorbeeld met taal. Elke leerling uit de klas werkt dan op zijn eigen niveau.

“Met het directe instructiemodel komt de lesstof in stappen aan bod”

De leerkracht legt de stof uit via het directe instructiemodel. De lesstof komt hiermee in stappen aan bod. Dit begint met eventueel terugblikken naar eerder gemaakte stof en het lesdoel opschrijven. Hierdoor weten de kinderen wat ze gaan leren en hoe je dat kunt leren. Daarna wordt de leerstrategie om te leren bepaald. Bijvoorbeeld bij een samenvatting: ik lees eerst de tekst, kijk welke alinea’s er zijn en welke kernwoorden. Dit oefent de klas kort samen en dan gaan de leerlingen zelf aan het werk. Sommige kinderen krijgen na de eerste instructie nog extra uitleg aan de instructietafel.

De kinderen gaan aan het werk op hun eigen niveau, dat in drie groepen is verdeeld. Daarbinnen bekijken we op welk niveau het kind die dag aan de slag gaat. Beheerst het kind de stof al, dan kijken we hoe hij of zij dat heeft aangepakt en is er ruimte voor verdieping en verrijking door middel van de weektaak. Hierbij kiest het kind zelf welke opdracht het maakt. In het rooster is drie kwartier per dag vrijgemaakt voor de weektaak. In dit overzicht met kleuren staan ‘moet’-opdrachten en keuze-opdrachten. De leerling kiest zelf wanneer hij of zij de opdracht gaat maken. De opdrachten kunnen bestaan uit een extra opdracht voor tafelsommen of een kangoeroe-opdracht.