De Joppeschool
Home>In groep 1/2

In groep 1/2

Ons uitgangspunt is dat een kind mag zijn wie hij is en zich veilig voelt op school. Spelenderwijs bereiden we ze voor op het basisonderwijs.

Onze kleuterklas heeft verschillende hoeken waar kinderen vrij spelen, zoals een bouwhoek, huishoek en een constructiehoek. We werken rondom ervaringsgerichte thema’s. We richten dan een speciale hoek in zoals een postkantoor of schoenenwinkel, een ziekenhuis of verhuishoek, een zintuigenhoek of kappershoek. De kleuters spelen dan niet de dokter, maar ZIJN dokter etc. Ondertussen leren de kinderen samenwerkend spelen en leren. We stimuleren de creativiteit en benoemen niets ‘fout’.

We starten de dag in een kring. Hierin keren we op vaste momenten terug. Hoe ziet een kleuterschooldag er verder uit?

Ochtend
Als de kleuters ’s ochtends binnenkomen kijken we elkaar aan, geven we een hand en zeggen ‘goede morgen’. In de klas nemen ze afscheid van hun ouder en spelen ze tot het tijd is om te beginnen. We beginnen de dag met een gebed en liedjes.

Kijk eens om je heen, kijk eens om je heen
Geef elkaar de hand, je bent niet alleen
Want wij moeten samen delen, samen zingen samen spelen
Ook al zijn wij nog maar klein, samen spelen is pas fijn

Op dinsdag- en donderdagochtend lezen leerlingen uit groep 5 de kleuters twintig minuten in groepjes voor. Van beide kanten wordt dit zeer gewaardeerd! De schoolbibliotheek verzorgt iedere maand een nieuwe reeks boeken.

Daarna hebben we Onderbouwd  taal of – rekenen. ‘Onderbouwd’ is een hulpmiddel om kinderen dagelijks te volgen in hun ontwikkeling. We gebruiken hierbij een digitaal schoolbord in combinatie met allerlei spellen, knutselen, tekenen, verven en kleien. Er zijn een tiental thema’s. Na ieder thema wordt door het kind afgekruist of het de doelen gehaald heeft of niet. Zo niet, dan besteden we extra aandacht aan het onderwerp.

Ondertussen knorren de magen en gaan we drinken en fruit eten, terwijl juf voorleest. Vervolgens spelen de kleuters buiten samen met alle groepen. Als de andere groepen na een kwartier naar binnen gaan, mogen de kleuters nog heel lang buiten spelen met karren, fietsen en spullen voor in de zandbak.

Twee keer in de week sluiten we de ochtend af met Engels. Hier leren de kleuters rondom thema’s heel veel Engelse woordjes, korte zinnetjes en heel veel liedjes.

Middag
Na de lunch gaan we weer buitenspelen met alle kinderen.

’s Middags hebben we Kanjertraining of gym. Of we gaan verder met knutselen, spelen in de hoeken of nog meer buiten spelen.

De kleuters zingen meerdere keren dag, bij verschillende gelegenheden. Bij de ontvangst, tijdens een spel, voor het eten, als er een feestje is etc.

Aan het einde van de dag geven we elkaar weer een hand en nemen afscheid.