De Joppeschool
Home>In groep 2/3

In groep 2/3

In verband met de groepsgrootte hebben we dit jaar een groep 2/3.
De 2/3 combinatie werkt een soepele overgang van de kleuter naar groep 3 in de hand. Groep 2 snoept mee en maakt door bekendheid met, het volgende jaar al een meer ontspannen overgang. Groep 3 heeft door de ‘bekende’ omgeving snellere gewenning en de overgang van het speelse leren naar het methodisch leren kan makkelijk in elkaar overvloeien. Verder is de wederzijdse beïnvloeding een winst.  De kinderen leren van en met elkaar

Verschillende werkwijze
De werkwijze van groep 2 en 3 is verschillend. Kleuters zijn nog geen echte “leer”-lingen en moeten zo ook niet benaderd worden.  Bij kleuters staat het spelend leren, het nabootsen en het voorlezen voorop. Kinderen die door de activiteiten van groep 2 een beginnend leesniveau / rekenniveau opbouwen worden uitgedaagd met spelmaterialen van groep 3.

Activiteiten/Lessen die de kinderen van groep 2/3 samen doen zijn:
De inloop (lezen/ontwikkelingsmateriaal)
De ochtendkring (rituelen + een reken-/taalactiviteit)
Eten en drinken + buiten spelen
Engels, kanjertraining, bewegingsonderwijs, Trefwoord, natuur en schooltv

 

Activiteiten/Lessen die de kinderen van groep 2 samen doen met de kinderen van groep  1/2 zijn:
De lessen van de methode “onderbouwd
Langer buiten spelen
Schrijfdans
Tutorlezen

  • Groep 1/2  en 2/3 wisselen materialen, waaronder de speelhoeken, met elkaar uit.
  • Groep 1/2 en 2/3 maken dezelfde verplichte werkjes van het planbord.
  • De eisen verschillen echter per leerjaar. Deze zijn aangepast aan de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.