De Joppeschool
Home>In groep 4/5

In groep 4/5

Groep 4
Vanaf het begin van het schooljaar werken de kinderen zelfstandiger dan in groep 3. Ze breiden hun kennis uit en passen het toe.

 • Voor rekenen komen er onderdelen bij, zoals rekenen-met-grotere-getallen, vermenigvuldigen, delen, gewicht, meetkunde, en verhoudingen.

Zit er evenveel ranja in een smalle hoge beker als in een brede lage beker?

 • Met taal werken kinderen werken aan woordenschat, woordbouw, zinsbouw en dergelijke. Dat doen ze via personages die een rode lijn vormen in de methode. In groep 4 gaat het over Tanja en Devi. Zij zitten in een klas met een paar kinderen die ook in groep 5 weer terug komen.
 • De kinderen kennen de gewone schrijfletters, en nu leren ze de HOOFDLETTERS.
 • Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs komen ook in groep 4 aan bod. Het gaat om de wereld om hen heen.
 • In groep 4 worden de zelfstandig werkmomenten langer en meer. Naast de verbredingsactiviteiten kunnen de kinderen zich ook storten op een zoekvraag. Ze zoeken dan bijvoorbeeld antwoord op een prangende vraag als: Hoe komen mensen aan hun achternaam? Wat is een blauwe plek eigenlijk?

De middagen is er ruimte voor de creatieve vakken, denk aan: Engels , Gymnastiek, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek.

Wij gaan twee maal per week gymmen. Eén maal in de grote gymzaal in Gorssel, waar de kinderen de toestellen leren gebruiken. Hier gaan we met z’n allen met de bus naartoe. De andere gymles is op school, dit zijn de spellessen, denk hierbij aan balsporten etc.

Groep 5
In een klas is het belangrijk dat de kinderen zich ‘thuis’ voelen. De kinderen zijn een groot deel van de tijd op school. Samen met de ouders wil ik zorg dragen voor een mooie aanloop van het kind in de samenleving.

Voor de kinderen zorg ik voor helderheid, respect, structuur en voorspelbaarheid. Dit maakt dat de kinderen kunnen zijn wie ze zijn en zichzelf hierin mogen ontwikkelen.

Omdat niemand zich constant kan concentreren moeten we ervoor zorgen dat het hele lichaam actief wordt en blijft. De kinderen mogen een fles water in de klas op tafel hebben staan om er zo voor te zorgen dat ze genoeg drinken. Ook bewegen we regelmatig om de hersenhelften aan te zetten en te laten samenwerken met elkaar. Voorbeelden hiervan zijn de oren goed ‘open’ zetten, echt goed op de stoel gaan zitten en de liggende acht maken.

De kinderen in groep 5 breiden hun kennis weer verder uit en passen dit toe.

 • Nieuwe onderdelen met rekenen zijn het rekenen-met-getallen-over-de-honderd en het verband tussen delen en vermenigvuldigen. Ook zetten we een kleine stap richting breuken.

Hoe verdeel je een pannenkoek in gelijke stukken?

 • Verder wordt er ingegaan op inhoudsmaten. Wat is nu eigenlijk een liter? Hoe is die onder verdeeld in kleinere maten? Hoeveel liter gaat er in een emmer? De kinderen leren formaten en afstanden schatten. Ze meten echt met duimstokken, linialen of rolmaat en meten dan buiten het plein, de tegels, de deuren, hun tafel en boeken etc.
  De tafels tot en met 10 automatiseren we verder.
 • Met taal leren de kinderen nieuwe taalonderdelen, via nieuwe personages die ook in groep 5 zitten.
 • Vanaf nu leren de kinderen wanneer een woord met een hoofdletter begint.
 • Groep 5 krijgt ook aardrijkskunde, geschiedenis en natuuronderwijs. Wat is een plattegrond? Hoe ziet onze wereld er van bovenaf uit? Hoe is een stad gestructureerd en ingericht? Spelenderwijs leren we waar het noorden, zuiden, westen en oosten ligt. Kinderen leren zich oriënteren en worden zich bewust van hun omgeving en de wereld om hen heen. Ook leren ze hoe het vroeger was en het verschil met nu. Met natuuronderwijs leren ze over de dieren, planten, mensen en onze planeet. Hierbij maken we natuurlijk ook gebruik van onze omgeving.

Gym, tekenen, handvaardigheid en muziek ontbreken natuurlijk niet op het programma.