Home>In groep 4

In groep 4

Vanaf het begin van het schooljaar werken de kinderen zelfstandiger dan in groep 3. Ze breiden hun kennis uit en passen het toe.

  • Voor rekenen komen er onderdelen bij, zoals rekenen-met-grotere-getallen, vermenigvuldigen, delen, gewicht, meetkunde, en verhoudingen.

Zit er evenveel ranja in een smalle hoge beker als in een brede lage beker?

  • Met taal werken kinderen werken aan woordenschat, woordbouw, zinsbouw en dergelijke. Dat doen ze via personages die een rode lijn vormen in de methode. In groep 4 gaat het over Tanja en Devi. Zij zitten in een klas met een paar kinderen die ook in groep 5 weer terug komen.
  • De kinderen kennen de gewone schrijfletters, en nu leren ze de HOOFDLETTERS.
  • Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs komen ook in groep 4 aan bod. Het gaat om de wereld om hen heen.
  • In groep 4 worden de zelfstandig werkmomenten langer en meer. Naast de verbredingsactiviteiten kunnen de kinderen zich ook storten op een zoekvraag. Ze zoeken dan bijvoorbeeld antwoord op een prangende vraag als: Hoe komen mensen aan hun achternaam? Wat is een blauwe plek eigenlijk?

De middagen is er ruimte voor de creatieve vakken, denk aan: Engels , Gymnastiek, Tekenen, Handvaardigheid en Muziek.

Wij gaan twee maal per week gymmen. Eén maal in de grote gymzaal in Gorssel, waar de kinderen de toestellen leren gebruiken. Hier gaan we met z’n allen met de bus naartoe. De andere gymles is op school, dit zijn de spellessen, denk hierbij aan balsporten etc.