De Joppeschool
Home>In groep 6

In groep 6

In deze groep gaan kinderen zich steeds beter uiten en kunnen ze steeds beter verwoorden wat ze wel en niet kunnen en willen. In groep 6 gaat de ontwikkeling die is ingezet in de onderbouw op alle gebieden verder; het werken met een weektaak, het plannen van opdrachten en het zelf nakijken van eigen werk. In stapjes leren ze om steeds meer zelfstandig te zijn. Ook krijgen de kinderen huiswerk mee om te leren of maken.

Een leerproces gaat nooit zonder het maken van fouten. Van foutjes kun je leren!

Rekenen
In groep 6 breiden kinderen hun rekenkennis verder uit en passen het toe. Nieuwe onderdelen zijn het rekenen met getallen over de honderd en het verband tussen delen en vermenigvuldigen. Ook leren ze rekenen met breuken. Verder wordt er in gegaan op inhoudsmaten. Wat is nu eigenlijk een liter? Hoe is die onderverdeeld in kleinere maten? Hoeveel liter gaat er eigenlijk in een emmer? De kinderen leren formaten en afstanden schatten.

De tafels tot en met 10 moeten dit jaar geautomatiseerd zijn .

Topografie
In groep 6 krijgen de kinderen binnen het vak wereldoriëntatie voor het eerst topografie. Ze leren dit jaar over Nederland. Als eerste komen de provincies, de hoofdsteden en de wateren aan bod. Daarna zoomen we in op iedere provincie en leren de kinderen welke steden in welke provincie liggen.

Dieren verzorgen op de Joppeschool!
De kinderen in groep 6 verzorgen dit jaar de konijnen uit onze dierenren. Deze krijgen iedere dag eten en schoon drinkwater. Ook leren de kinderen hoe ze het hok van de konijnen moeten verschonen.

Daarnaast helpen de kinderen af en toe mee in onze eigen moestuin.