De Joppeschool
Home>In groep 7

In groep 7

De kinderen zijn bijna de oudsten op de school. Ze moeten nog veel leren, maar weten ook al veel. We kunnen samen veel gesprekken voeren. Zowel over de lesstof als over normen en waarden, en over hun plek, inbreng en invloed in de groep, op school en de omgeving.

De kinderen worden ‘wereldwijzer’. Het is fijn om hier een onderdeel van te kunnen zijn.

Plek
Alle kinderen hebben hun plek in de klas. Dit is niet altijd aan dezelfde tafel. Aan het begin van het schooljaar vinden de kinderen het nog wel prettig om een eigen tafel te hebben. Maar we gaan er uiteindelijk naartoe dat de kinderen ook makkelijk wisselen van plek om zo het samenwerken makkelijker te maken. De een vindt dit makkelijker en prettiger dan een ander. Hierin kunnen kinderen altijd een keuze maken. We gaan gaandeweg het jaar bekijken hoe het bevalt en dan bouwen we daarop verder.

Rekenen
De nieuwe lesstof bevat: cijferend delen, procenten en werken met een rekenmachine. Een herhaling van vorig jaar is bijvoorbeeld: cijferend optellen/aftrekken/vermenigvuldigen, breuken, kommagetallen en automatiseren.

Taal
Voor taal hebben we een nieuwe methode. Taal Actief. Tijdens de lessen gaan we aan het werk met woordsoorten, bijvoorbeeld de lidwoorden, zelfstandig naamwoorden en bijvoeglijk naamwoorden.

Ook zetten we weer in op de werkwoorden, bijvoorbeeld de tegenwoordige tijd, verleden tijd en voltooide tijd. Zinsdelen komt tijdens taal ook aan bod, bijvoorbeeld het zoeken van het onderwerp, gezegde of lijdend voorwerp. En als laatste, maar even belangrijk uiteraard gaan we bezig met taalgebruik. Praat ik anders tegen een vriendje/vriendinnetje dan tegen de koning van het land? Waarom is dat zo?

Spelling
Voor spelling hebben we ook een nieuwe methode: Staal. Alle plaatjes bij de categorieën zijn nieuw voor de meeste kinderen. De nieuwe spellingsregels voor dit schooljaar voor groep 7 zijn: militairwoorden, koppelteken, trottoirwoorden, tussen-e, trema meervoud en het Latijns voorvoegsel.

Schrijven
De kinderen schrijven één keer per week met de hele klas. Het is belangrijk dat de kinderen de schrijfmotoriek blijven ontwikkelen. Ook is het schrijven een stukje persoonlijkheidsontwikkeling. Hierin zijn veel verschillen te zien. Alle kinderen zijn uniek en ontwikkelen hun eigen handschrift.

Studievaardigheden
Voor studievaardigheden gebruiken wij Blits. De kinderen werken dan aan de ontwikkeling van: een centrale vraag stellen. Hoe werkt de schaalverdeling en de legenda. Hoe gebruik, analyseer en interpreteer ik een schema/tabel/grafiek? Wat zijn feiten en meningen? En hoe gebruik ik deze? De kinderen leren om een conclusie te trekken. En hoe ze de juiste bron kiezen.

Begrijpend lezen
De kinderen leren tijdens Grip op lezen een tekst te voorspellen. Ze kennen het begrip globaal lezen. De kinderen kunnen hun voorkennis voor een onderwerp gebruiken. Ze kunnen verbanden leggen. Wat de kinderen heel moeilijk vinden is samenvatten. Het is van groot belang dat de kinderen vragen kunnen stellen en dat zij weten wat ze moeten doen als ze iets niet snappen. Bijvoorbeeld verder

lezen in de tekst of een woord of uitspraak opzoeken in een woordenboek, encyclopedie of op internet. Visualiseren is ook een belangrijk onderdeel tijdens begrijpend lezen.

Gym
De kinderen ontwikkelen tijdens de gymles motorische handelingen. Ook zijn coöperatieve oefeningen onderdeel van de gymlessen.

Zaakvakken
De volgende onderwerpen komen aanbod tijdens:

  • Aardrijkskunde: krachten der aarde, klimaatkwesties, samen sterk en wereldwijd verbonden.
  • Topo: Europa
  • Geschiedenis: de eerste wereldoorlog, de tweede wereldoorlog, Nederland in opbouw, de wereld in twee blokken.
  • Natuur en techniek: puur natuur, het proefjeslab, seks en zo, lekker stevig.

Engels
De onderwerpen die aan bod komen tijdens de Engelse les zijn: persoonlijke gegevens, eten en drinken, vrije tijd en hobby’s, de weg vragen en wijzen, gezondheid en welzijn, woonomgeving: het wonen, kennis van land en cultuur.

Verkeer
Tijdens de lessen verkeer werken we aan de volgende thema’s: oversteken, voorrang en voorgaan, zichtbaarheid, een veilige fiets, meerijden, plaats op de weg, afleiding, en spelen.

Weektaak
De kinderen krijgen aan het begin van de week een zogeheten weektaak. Hierop staat alles wat ze moeten doen deze week. De kinderen leren plannen voor een week. Hierbij houden de kinderen rekening met wat zij zelfstandig kunnen maken en wat leerkracht-gebonden is.

Kanjertraining
We besteden aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling door middel van de kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld om de sfeer in de klas goed te houden of te verbeteren.

Hier werken we iedere dag aan, maar de les staat één dag in de week centraal.

Hoogtepunten van groep 7
Excursies (georganiseerd door de kinderen zelf of door de leerkracht), nieuwe uitdagingen aangaan op het eigen niveau, projecten uitwerken.