De Joppeschool
Home>In groep 7

In groep 7

Voor veel kinderen is groep 7 een pittig jaar omdat ze er een beetje tussen zitten: niet meer klein, en ook niet de oudste. Daarnaast krijgen ze een heleboel nieuwe soorten sommen. En ze bouwen de opgedane kennis snel verder uit. Denk bijvoorbeeld aan staartdelingen, procenten en breuken, inhoudsmaten en vergelijkingen. Ook bij spelling maken we grote stappen. En bij ontleden. Daar moeten ze best even aan wennen. Dat is heel normaal en duurt soms tot de Kerstvakantie. Daarna zijn ze er meestal ‘door’.

Is het nu alleen pittig? Nee, natuurlijk niet. Wel willen we dit expliciet melden omdat dit een gegeven is van groep 7. Voor ouders én leerlingen kan het fijn zijn te weten dat dit er bij hoort.

Daarnaast krijg groep 7 de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde.