De Joppeschool
Home>In groep 7/8

In groep 7/8

Wij genieten van het lesgeven aan deze leeftijdsgroep. Lesgeven aan de bovenbouw is een vak apart. Je hebt een andere interactie met de kinderen. Je geef leiding, bepaalt grenzen en bent af en toe dr. Phil of lieve Mona. En met een dosis gezonde humor plaats je de voor hen vaak onoverkomelijke problemen weer in perspectief. Tsja, het kan soms ook best lastig zijn met beginnende ‘gierende’ hormonen en opborrelende onzekerheden..

Taal en rekenen
Voor veel kinderen is groep 7 een pittig jaar omdat ze er een beetje tussen zitten: niet meer klein, en ook niet de oudste. Daarnaast krijgen ze een heleboel nieuwe soorten sommen. En ze bouwen de opgedane kennis snel verder uit. Denk bijvoorbeeld aan staartdelingen, procenten en breuken, inhoudsmaten en vergelijkingen. Ook bij spelling maken we grote stappen. En bij ontleden. Daar moeten ze best even aan wennen. Dat is heel normaal en duurt soms tot de Kerstvakantie. Daarna zijn ze er meestal ‘door’.

Is het nu alleen pittig? Nee, natuurlijk niet. Wel willen we dit expliciet melden omdat dit een gegeven is van groep 7. Voor ouders én leerlingen kan het fijn zijn te weten dat dit er bij hoort.

In groep 8 gaan we de sommen die de leerlingen in groep 7 geleerd hebben verder uitwerken, maar niet meer zo ver als het jaar ervoor. En hetzelfde geldt voor spelling en ontleden. Dit jaar gaat het dus vooral om het herhalen, uitwerken en beheersen.

Meer vakken…
Daarnaast krijgen beide groepen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. Het is mooi om te zien dat de groepen 7 en 8 door de dag heen regelmatig bij elkaars leerstof ‘aanhaken’. Vertel bijvoorbeeld bij ‘taal’ een verhaal en kinderen uit beide groepen hebben aanvullingen of komen met vragen. Dan ontstaan er boeiende gesprekken en leren ze over en weer van elkaar. Of het nu gaat om presentaties maken en houden, samen iets knutselen of elkaar andere oplossingsstrategieën laten zien; ze kunnen veel van elkaar leren.

Het gevoel van saamhorigheid, het als oudsten ook oog hebben voor de jongere leerlingen en het durven presenteren van jezelf zijn minstens zo belangrijk.

Zelfstandig werken
Elke dag kiezen de leerlingen binnen Zelfstandig Werken uit diverse opdrachten . Dat zijn verreikende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen maar ook zit er een extra keuze opdracht in. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep.

Hoogtepunten
Bijzondere momenten voor beide groepen zijn natuurlijk de Entreetoets (groep 7) en Eindtoets; de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

De Entreetoets of de Eindtoets sluiten we af met een high tea. Iedereen die dat wil neemt iets gezonds en/ of lekkers mee. Wij zorgen voor thee. Zo vieren we dat er weer een mijlpaal is afgesloten.

Andere hoogtepunten zijn het schoolkamp van groep 8, schoolreisje van groep 7, de eindmusical waar beide groepen aan mee doen, Veteranendag, koken met juf, Frans (voor groep 8) via de Alliance Française), …