De Joppeschool
Home>In groep 8

In groep 8

Wij genieten van het lesgeven aan deze leeftijdsgroep. Lesgeven aan de bovenbouw is een vak apart. Je hebt een andere interactie met de kinderen. Je geef leiding, bepaalt grenzen en bent af en toe dr. Phil of lieve Mona. En met een dosis gezonde humor plaats je de voor hen vaak onoverkomelijke problemen weer in perspectief. Tsja, het kan soms ook best lastig zijn met beginnende ‘gierende’ hormonen en opborrelende onzekerheden…

Taal en rekenen
In groep 8 gaan we de sommen die de leerlingen in groep 7 geleerd hebben verder uitwerken, maar niet meer zo ver als het jaar ervoor. En hetzelfde geldt voor spelling en ontleden. Dit jaar gaat het dus vooral om het herhalen, uitwerken en beheersen. Door en na analyse van de toets  passen we het lesprogramma waar mogelijk individueel aan. Bij zowel taal als rekenen zijn heel veel plusmaterialen. Maar ook is er materiaal voor kinderen die behoefte hebben aan een wat vereenvoudigd programma. Kortom; voor ieder kind is er ruimte binnen de vakken om zo goed mogelijk uit de verf te komen.

Meer vakken
Daarnaast krijgen de leerlingen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde. En een cursus Frans via de Alliance Francaise.

Het gevoel van saamhorigheid, het als oudsten ook oog hebben voor de jongere leerlingen en het durven presenteren van jezelf zijn minstens zo belangrijk.

Projecttijd
Elke dag kiezen de leerlingen binnen projecttijd uit diverse opdrachten. Dat zijn verreikende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen, geschiedenis, aardrijkskunde of natuurkunde. Maar er zit ook een project in. Dat kan zijn via de methode “Zit dat zo?” of “Outside the box” of een eigen bedacht project. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep. De planning voor de invulling van de projecttijd maken ze elke week zelf.

Hoogtepunten
Bijzonder moment is natuurlijk de Eindtoets met hieraan voorafgaand de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. De Eindcito moet hetgeen wat als advies gegeven is vanuit school, bevestigen.

De Eindtoets sluiten we af met een high tea. Iedereen die dat wil neemt iets gezonds en/ of lekkers mee. Wij zorgen voor thee. Zo vieren we dat er weer een mijlpaal is afgesloten.

Andere hoogtepunten zijn het schoolkamp , de eindmusical, Veteranendag, koken met juf, Frans (voor groep 8) via de Alliance Française), …