De Joppeschool
Home>In groep 8

In groep 8

Wij genieten van het lesgeven aan deze leeftijdsgroep. Lesgeven aan de bovenbouw is een vak apart. Je hebt een andere interactie met de kinderen. Je geef leiding, bepaalt grenzen en bent af en toe dr. Phil of lieve Mona. En met een dosis gezonde humor plaats je de voor hen vaak onoverkomelijke problemen weer in perspectief. Tsja, het kan soms ook best lastig zijn met beginnende ‘gierende’ hormonen en opborrelende onzekerheden..

Taal en rekenen

In groep 8 gaan we de sommen die de leerlingen in groep 7 geleerd hebben verder uitwerken, maar niet meer zo ver als het jaar ervoor. En hetzelfde geldt voor spelling en ontleden. Dit jaar gaat het dus vooral om het herhalen, uitwerken en beheersen.

Meer vakken…
Daarnaast krijgen beide groepen de vakken gym, Engels, handvaardigheid , tekenen, kanjertraining, geschiedenis, aardrijkskunde en natuurkunde.

Het gevoel van saamhorigheid, het als oudsten ook oog hebben voor de jongere leerlingen en het durven presenteren van jezelf zijn minstens zo belangrijk.

Zelfstandig werken
Elke dag kiezen de leerlingen binnen Zelfstandig Werken uit diverse opdrachten . Dat zijn verreikende opdrachten op het gebied van taal, rekenen of lezen maar ook zit er een extra keuze opdracht in. Dat is een opdracht die een korte periode loopt en afgesloten wordt met een vorm van presentatie aan de hele groep.

Hoogtepunten
Bijzondere momenten is de Eindtoets; de verwijzing naar het voortgezet onderwijs.

De Eindtoets sluiten we af met een high tea. Iedereen die dat wil neemt iets gezonds en/ of lekkers mee. Wij zorgen voor thee. Zo vieren we dat er weer een mijlpaal is afgesloten.

Andere hoogtepunten zijn het schoolkamp van groep 8, de eindmusical, Veteranendag, koken met juf, Frans (voor groep 8) via de Alliance Française), …