Home>Kanjertraining

Kanjertraining

De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden, of te verbeteren. De training is in 1996 begonnen als een ouder-kindtraining. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een volwaardige methode voor het basis- en voortgezet onderwijs. We streven de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

Kanjerhandpoppen in de kleutergroepen

Zie ook