De Joppeschool
Home>Kanjertraining

Kanjertraining

Een pedagogisch goed en veilig leerklimaat, waar ieder kind uniek is, staat op de Joppeschool hoog in het vaandel. Als kanjerschool krijgen onze kinderen van groep 1 t/m 8 kanjertraining en alle leerkrachten zijn gecertificeerde kanjertrainers. De kanjerlessen en oefeningen zijn gericht op het welbevinden en zelfwaardering van onze kinderen. Ze leren dat het vooral belangrijk is hoe je met zaken en anderen omgaat. Daarnaast stimuleert kanjertraining het oplossingsgericht denken en bereid de kinderen voor op het sociaal functioneren in de maatschappij.

Met de kanjertraining streven de volgende doelen na:

  • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
  • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen.
  • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
  • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen.
  • Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
  • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie

De kanjerpetten, zwart, rood, geel en wit zorgen voor een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. De petten gebruiken we om in gesprek te gaan met de kinderen. Dit kan door middel van rollenspellen, verhalen of het bespreken van actuele situaties in de klas en/of op school.

Voor meer informatie over de kanjertrainingen kunt u terecht bij de groepsleerkrachten en op de website via onderstaande link.

Kanjerhandpoppen in de kleutergroepen

Zie ook