Home>Nieuws>14-11 Studiedag: Groepsplannen maken

14-11 Studiedag: Groepsplannen maken

maandag 16 februari 2015

14-11 Studiedag: Groepsplannen maken

Vrijdag 14 november heeft het team een studiedag. Een groot deel van deze dag werken we aan het opstellen van groepsplannen.

Een groepsplan is een inhoudelijk plan en beschrijft de dagelijkse organisatie van de differentiatie binnen de verschillende niveaugroepen in een groep. Door op deze wijze met groepsplannen te werken zijn wij in staat om tegemoet te komen aan verschillen en gericht te werken aan de juiste perspectieven van ieder kind.
De doelstelling van het werken met groepsplannen is o.a.

 

  • Opbrengstgericht werken
  • Overzicht krijgen op de individuele onderwijsbehoeften van de leerlingen
  • Clusteren van deze onderwijsbehoeften
  • Overzicht krijgen op de te nemen interventies
  • Effectieve planning en uitvoering van deze interventies
  • Het terugbrengen van de administratieve belasting van de leerkracht

Voor de komende periode richten wij ons hierbij op de vakken technisch lezen, en rekenen. Een belangrijk uitgangspunt is dat alles wat voor meerdere leerlingen wordt gedaan, centraal wordt vastgelegd en gerichter werken mogelijk wordt.