Home>Nieuws>Dierenverblijf vernieuwd

Dierenverblijf vernieuwd

dinsdag 9 juli 2019

Half mei werd door een klein aantal ouders met veel energie gestart met de renovatie van het dierenverblijf op school. Dit was na 17 jaar hoognodig. Er werd een ambitieus bouwplan gemaakt door enkele vakkundige ouders. Ook de kinderen werd gevraagd om mee te denken, zij kwamen met leuke ideeën. In het plan is ook een pleintje opgenomen welke gebruikt kan worden voor lesactiviteiten buiten.
Na de zomervakantie hopen we dat alle schapen, konijnen, kippen, loopeenden, geiten en cavia’s weer terug op school zijn.

Het verblijf wordt gefinancierd door de OC met hulp van enkele sponsoren, te weten Schrijver rietdekkers, de Poorte, Jumbo, Welkoop, Wesseldijk en ZO EN NU. We zijn heel blij met de sponsoring en de hulp van ouders!