Home>Nieuws>Nieuw luizenprotocol

Nieuw luizenprotocol

woensdag 12 april 2017

Nieuw luizenprotocol

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.

Zowel de school als de ouders dienen een stuk verantwoordelijkheid te dragen met betrekking tot de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding zoveel mogelijk beperkt wordt. Het is de taak van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

In dit hoofdluisprotocol [606 kb] gaan wij in op het herkennen en behandelen van luizen en de maatregelen die de school neemt.

Dit luizenprotocol is gebaseerd op het luizenprotocol 2015 van de GGD Noord- en Oost-Gelderland.