Home>Nieuws>Rust in de klas

Rust in de klas

dinsdag 4 april 2017

Rust in de klas

Tijdens onze wekelijkse LeerKRACHT bordsessies werken we als team o.a. met doelen en leraar-acties. Zo om samen elke dag een beetje beter te worden. Deze periode is het doel de kinderen rust te laten ervaren in de klas. Ook in de groepen hangt een bord en wordt op dezelfde wijze met de kinderen gewerkt. Zij geven, evenals de leerkrachten, aan wat er voor nodig is om de doelen te behalen.

Over LeerKRACHT
(bron: Stichting Leerkracht)

“leerKRACHT: de stap-voor-stap aanpak naar beter basisonderwijs
Wij zien leraren die met veel passie hun werk doen maar zuchten onder de hoge werkdruk. Schoolleiders borrelen vaak van de ideeën, maar staan onder druk staan van alles wat ‘moet’. We zien dat niet alle kinderen in het Nederlandse onderwijs dezelfde kansen krijgen.

Dat hoeft niet.

Stichting leerKRACHT biedt een oplossing die bewezen werkt. Bijna 500 scholen werken er al mee. Die oplossing is op school ‘elke dag samen een beetje beter’ worden. Dat doen we met vier instrumenten.

  • De bordsessie. Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken
  • Gezamenlijk lesontwerp. Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs
  • Lesbezoek en feedback. Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na
  • De stem van de leerling. Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

Door de leerKRACHT-aanpak binnen een school te introduceren, leer je als leraar van en met je collega’s, ondersteund door je schoolleider.

De methode hebben we niet zelf bedacht en werkt al meer dan 20 jaar in schoolsystemen met nog beter onderwijs dan wij in Nederland hebben, zoals Ontario in Canada, Massachusetts in de VS en Londen in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is het één van de best bewaarde ‘geheimen’ van bedrijven die enorm hoge kwaliteit leveren, zoals Bol.com, Toyota en Albert Heijn. Op Nederlandse scholen slaat onze aanpak enorm aan.”