Home>Nieuws>Verkeersexamen

Verkeersexamen

vrijdag 7 april 2017

Elke twee jaar neemt de bovenbouw deel aan het landelijk verkeersexamen. Dat examen bestaat uit twee delen: een theoretisch examen dat op school afgenomen wordt en een praktisch examen op de fiets. Bij dat laatste onderdeel gaat het om het afleggen van een route. Tijdens het fietsen van deze route, moeten de kinderen laten zien dat ze de geleerde regels kunnen toepassen. Langs de route zijn diverse observatieposten die dit ook checken. Veel van onze leerlingen worden met de auto naar school gebracht. Maar als ze naar het Vervolg Onderwijs gaan, gaan ze meestal alleen op de fiets op pad. De voorbereiding voor het examen en het afnemen ervan is dan een mooie aanvulling op het oefenen van het wegwijs maken in het verkeer, wat u als ouder natuurlijk ook doet.

Afgelopen donderdag is het theoretisch deel afgenomen en alle kinderen in groep 7/8 zijn geslaagd!!!