De Joppeschool
Home>Onderbouwd

Onderbouwd

De meeste kleuters kunnen niet lezen, niet schrijven en zich mondeling slechts beperkt uitdrukken. Maar spelen kunnen zij als geen ander. Er bestaat een duidelijke verhouding tussen spelen en het opdoen van kennis. Door middel van het spelen van een spel kan een kind beoogde leerdoelen behalen. In groep 1 en 2 werken we daarom met de methode ‘Onderbouwd’.

Het zorgt ervoor dat kleuters op een ontspannen manier kennis vergaren die zij in de volgende groepen nodig hebben om de leerstof te kunnen begrijpen. Grondbeginselen van taal, rekenen en schrijven zijn zo eenvoudig aan te leren. Het speels, bewust en doelgericht stimuleren van de ontwikkeling van kinderen vormt de basis van ‘Onderbouwd’. Een goed doordacht leeraanbod zorgt voor de nodige prikkels, die een belangrijke voorwaarde vormen voor leren.

Bij het spelenderwijs leren maakt ‘Onderbouwd’ gebruik van handpoppen die het doel herkenbaar maken. Ontwikkelingsmateriaal zoals lotto-, memory- en dominospellen maken het doel tastbaar.

“Op een ontspannen manier kennis vergaren”

Het leersysteem verloopt in drie stappen:

  1. Aanbieden van het doel in de grote kring
  2. Verwerken van het doel binnen de werkles
  3. Controleren of het doel is behaald.

Onderbouwd is ingedeeld in diverse thema’s. Ieder thema duurt circa 3 a 4 weken en bestaat uit onderdelen die gericht zijn op taal, rekenen en motoriek.