De Joppeschool
Home>Ouders>Centrum Jeugd en Gezin

Centrum Jeugd en Gezin

Het CJG is een netwerkorganisatie in ontwikkeling, die zich richt op het geven van advies en hulp aan (toekomstige) ouders, opvoeders, kinderen en hulpverleners over opvoeden en opgroeien. In het CJG Lochem werken consultatiebureau- en jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedadogen, ambulante hulpverleners en jongerenwerkers met elkaar samen.

Inloopspreekuren

Een aantal keren per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Actuele data van het spreekuur vindt u in onze schoolagenda .