De Joppeschool
Home>Ouders>Externe zorg

Externe zorg

In onze zorg ondersteunen meerdere instanties ons. Hieronder stellen zij zich aan u voor:

Centrum Jeugd en Gezin
Het CJG is een netwerkorganisatie in ontwikkeling, die zich richt op het geven van advies en hulp aan (toekomstige) ouders, opvoeders, kinderen en hulpverleners over opvoeden en opgroeien. In het CJG Lochem werken consultatiebureau- en jeugdartsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, pedadogen, ambulante hulpverleners en jongerenwerkers met elkaar samen.

Inloopspreekuren
Een aantal keren per jaar houdt de jeugdverpleegkundige een inloopspreekuur. Ouders, leerlingen en leerkrachten zijn hier altijd welkom. De jeugdverpleegkundige helpt bij vragen over onder andere: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, overgewicht, voeding, zindelijkheid. Als het nodig is schakelt de jeugdverpleegkundige de jeugdarts in. Bijvoorbeeld bij chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag.

Actuele data van het spreekuur vindt u in de schoolagenda.

Jeugdverpleegverkundige

Opvoeden is leuk, maar soms ook lastig…

De jeugdverpleegkundige adviseert, informeert en/of verwijst door. De jeugdarts kan worden ingeschakeld bij bijvoorbeeld chronische ziektes of problemen met: horen, zien, groei, ontwikkeling en gedrag. Voor de Joppeschool is Nienke van der Wal daarvoor beschikbaar.

Naast de reguliere contactmomenten op school, is het mogelijk om zonder afspraak bij de jeugdverpleegkundige binnen te lopen. Dit inloopspreekuur is bedoeld voor leerkrachten, ouders en leerlingen. Zij kunnen het inloopspreekuur gebruiken om hun vragen en of zorgen te bespreken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over: opvoeding, ontwikkeling, pesten, faalangst, gewicht, groei, slapen of schoolverzuim

De data van de inloopspreekuren op de Joppeschool zijn voor dit schooljaar:

2 november, 22 januari, 5 april en 11 juni.

Zij is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via n.vanderwal@ggdnog.nl of tel. 088-4433372.