Home>Ouders>Oudercommissie

Oudercommissie

Veel ouders zetten zich actief in voor de school. Ze organiseren heel veel leuke activiteiten. Dit werkt inspirerend voor de leerkrachten en komt alle kinderen ten goede.

De Joppeschool heeft een oudercommissie (OC) die bestaat uit:

  •  bestuur: voorzitter, penningmeester en secretaris
  •  groepsouders
  •  werkgroepleden
  •  activiteitenouders

Groepsouders zijn het directe aanspreekpunt voor de leerkracht (sportdag, excursies, vervoer schoolreisje, dingen regelen etc.) en voor de ouders van die groep. Groepsouders hebben een zitting van twee jaar.

Werkgroepleden nemen minimaal twee jaar plaats in een werkgroep. De werkgroepen houden zich bezig met naschoolse activiteiten, zorg en buitenschoolse zaken, extra schoonmaak- en klussen, veterinaire begeleiding dierenren, ideeën genereren, bibliotheekpleindienst en schoolwas.

Activiteitenouders worden voor één schooljaar ingedeeld voor een activiteit. De activiteiten zijn: Sinterklaas, Kerst, Pasen en Themaweken.

De OC vergadert vijf à zes keer per jaar en belegt één keer per jaar een Algemene Jaarvergadering (meestal in oktober). Tijdens deze jaarvergadering wordt het jaarverslag besproken en het financieel verslag en de begroting behandeld. Voor alle vergaderingen van de OC worden alle ouders uitgenodigd en krijgen alle ouders de notulen. Bij de OC-vergadering is altijd een teamlid aanwezig.