Groep 4

 

meester Vincentmeester Vincent
Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, wordt met grote sprongen uitgebreid. Het lezen zal aan het eind van groep 4 vlot gaan.
juf Leonorajuf Leonora

 

Rekenen

Voor rekenen komen er onderdelen bij zoals: rekenen-met-grotere-getallen, vermenigvuldigen, delen, gewicht, meetkunde en verhoudingen. Met rekenen wordt er tot 100 gerekend en worden de tafels geleerd.

 

Taal en spelling

Met taal werken kinderen aan woordenschat, woordbouw, zinsbouw en dergelijke. Zelfstandig naamwoord en lidwoord komen aan de orde.

In groep 4 wordt spelling steeds belangrijker. In groep 3 begon het spellingonderwijs met het aanleren van ‘klankzuivere’ woorden of ‘luisterwoorden’: dat zijn woorden die je net zo schrijft als je ze uitspreekt: kaas, raam, dop. Het spellen daarvan gaat eigenlijk vanzelf.

Lastiger wordt het bij woorden die niet klankzuiver zijn. Peer klinkt bijvoorbeeld als pir en mooi klinkt als mooj. Waarom schrijf je lopen en niet loopen? En dan zijn er nog die woorden waarvan je gewoon moet weten hoe je ze schrijft: woorden met ei/ij, au/ou, s/z, ch/g. Best ingewikkeld, maar je kind gaat het allemaal leren in groep 4.

 

Lezen

In deze groep vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen. Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen.

Het is belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Ook af en toe samen lezen werkt bevorderend en zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt. Laat je kind dus zoveel mogelijk ‘leeskilometers’ maken.

 

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen is het geven van betekenis aan geschreven taal. Ging het in groep 3 nog voornamelijk om het leesproces (het zogeheten technisch lezen), in groep 4 komt er ook aandacht bij voor wát je kind leest en het begrijpen van de teksten (begrijpend lezen). Door middel van vragen over de gelezen tekst wordt bekeken of je kind wel echt snapt wat hij of zij heeft gelezen.

 

Schrijven

De kinderen kennen de gewone schrijfletters en nu leren ze de hoofdletters.

 

Geschiedenis, aardrijkskunde en natuuronderwijs

Komen ook in groep 4 aan bod. Het gaat steeds meer om de wereld om hen heen. In groep 4 worden de zelfstandig werkmomenten langer en meer. Naast de verbredingsactiviteiten kunnen de kinderen zich ook storten op een zoekvraag. Ze zoeken dan bijvoorbeeld antwoord op een prangende vraag als: Hoe komen mensen aan hun achternaam? Wat is een blauwe plek eigenlijk?

 

De middagen is er ruimte voor de creatieve vakken: gymnastiek, tekenen, handvaardigheid en muziek.

 

Gym

Wij gaan twee maal per week gymmen. Eén maal in de grote gymzaal in Gorssel, waar de kinderen de toestellen leren gebruiken. Hier gaan we met z’n allen met de bus naartoe. De andere gymles is op school, dit zijn de spellessen, denk hierbij aan tik- en balspelen etc.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren