Oudercommissie (OR)

De Ouder Commissie (OC) van de Joppeschool vergadert ongeveer vijf keer per jaar en daarnaast is er in oktober altijd een jaarvergadering (AJV). Het doel van de OC is, om samen met andere ouders, de school te ondersteunen bij de dagelijkse gang van zaken in de school en de organisatie van (terugkerende) evenementen gedurende het schooljaar. Daarnaast fungeert de OC als vraagbaak voor andere ouders en kan zij ouders met een hulpvraag waar nodig doorverwijzen. De zaken waarmee de OC zich bezig houdt worden gecoördineerd vanuit de tweemaandelijkse vergaderingen. Deze vergaderingen zijn openbaar. Sterker nog, hoe meer ouders hierbij aansluiten, hoe beter!

 

De OC-vergaderingen worden vooraf aangekondigd in de nieuwsbrief van de school.

 

Via de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks geld ingezameld ten behoeve van de activiteiten die door de OC worden georganiseerd. Naast deze activiteiten wordt er soms ook OC-geld besteed aan zaken waar de school behoefde aan heeft, maar die niet kunnen worden bekostigd uit het reguliere budget van de school. Voorbeelden hiervan zijn extra spelmateriaal voor het schoolplein (afgelopen jaar een extra schommel), les ondersteunend materiaal of praktische middelen ten behoeve van schoolactiviteiten (afgelopen jaar een omroepinstallatie). Deze bestedingsdoelen worden vastgesteld tijden de OC-vergaderingen in overleg met de aanwezigen.

 

De vaste bezetting van de OC bestaat uit een viertal ouders van leerlingen. Deze ouders zijn voor minimaal drie jaar verbonden aan de OC, maar langer mag ook. Nieuwe leden worden gekozen tijdens de AJV. Daarnaast fungeren docenten Eline Buijs en Monique Hoentjen als aanspreekpunten vanuit het schoolteam. Zij zijn dan ook aanwezig bij de OC-vergaderingen.

 

Mocht je vragen hebben over de bezigheden van de OC of andere zaken, schroom dan niet om een van ons aan te spreken op het schoolplein. Mailen mag natuurlijk ook naar ocjoppe apestaart gmail punt com

 

Foto ouderraadArd Bossema, Mariëtte Schrijver en Arjan Keunen

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren