Oudergesprekken

Drie maal per jaar houden we 10-minuten gesprekken met de ouders. Aan het begin van het schooljaar en na uitreiking van de rapporten. Natuurlijk kunt u ook gedurende het schooljaar de leerkracht spreken. U kunt uw kind iedere ochtend zelf tussen 8.30 en 8.45 uur in de klas brengen en uw korte vraag stellen aan de leerkracht of een moment afspreken voor een persoonlijk gesprek.

 

Omgekeerde oudergesprekken
Het is belangrijk voor een leerkracht om zo snel en zorgvuldig mogelijk een goed beeld te krijgen van de nieuwe leerlingen in haar/zijn groep. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht, observaties, gesprekken met uw kind en de rapporten. Ook mag een ontmoeting met u, als expert van uw kind, niet ontbreken.

 

In het begin van het schooljaar houden we ‘omgekeerde oudergesprekken’. Hierin krijgt u gelegenheid om de leerkracht te vertellen hoe uw zoon/dochter is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij volgens u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren in de (nieuwe) groep in dit nieuwe schooljaar.

 

10-minuten gesprekken
Vervolgens vinden in maart en in juni ook gesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind. En gaan we met elkaar in gesprek om zodoende het best mogelijke onderwijs voor uw kind te realiseren.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren