Pleinwacht

Tussen de middag blijven alle kinderen over op school. Alle leerlingen eten in de klas onder toezicht van de leerkracht. Na het eten spelen ze buiten van 12.30 tot 13.00 uur onder leiding van twee ouders en een groepsleerkracht.

 

Deze vorm van overblijven heeft geen financiële gevolgen en heeft bovendien het voordeel dat ouders een deel van het schoolgebeuren meemaken.

 

In goed overleg met de oudercommissie en de ouders wordt direct aan het begin van het schooljaar een lijst samengesteld van de pleinwachtbeurten voor de eerste helft van het schooljaar. In december ontvangt u het tweede deel. Ouders hebben gemiddeld 4 tot 6 keer per jaar ‘pleinwacht’. De overblijfouders zijn om 12.30 uur op het schoolplein aanwezig tot het einde van de pauze.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren