Visie & missie

Missie
Kinderen tussen 4 en 12 jaar optimaal begeleiden bij het ontplooien van hun mogelijkheden en maximaal stimuleren bij het verkennen van hun eigen wereld en ‘de wereld’. Vanuit onze katholieke identiteit willen we dat kinderen volop kansen krijgen om hun eigen identiteit te vormen.

 

Visie
Het bieden van kwalitatief onderwijs is voor ons vanzelfsprekend.

 

Zie voor de volledige tekst over onze visie en missie ook onze schoolgids Joppeschool 2019-2020.pdf of download hier ons Strategisch-beleidslplan-Joppeschool-2019-2023.pdf.

 

Daarnaast richten wij ons ook op het volgende:

 

Kindgericht
Wij gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk.

 

Het betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften, de interesses en leerstijlen van kinderen en rekening houden met verschillen in kennen en kunnen.

 

Dat zien we terug tijdens de instructiemomenten én in de verwerking van de leerstof.

 

Brede ontwikkeling
Kinderen moeten kunnen uitgroeien tot complete mensen. Daarom is het onderwijs op onze school niet alleen gericht op kennisoverdracht, maar richten we ons ook op

 

 • de sociaal- emotionele ontwikkeling,
 • de creatieve ontwikkeling en
 • de ontwikkeling van culturele en lichamelijke vaardigheden.

Sociaal-emotioneel welbevinden
Kinderen moeten goed in hun vel zitten om tot leren te komen. Een hoge mate van sociaal emotioneel welbevinden zorgt voor verstandelijke ontwikkeling en voor de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces.

 

 • We gaan uit van de mogelijkheden van ieder kind afzonderlijk en vinden het daarnaast belangrijk dat kinderen leren samenwerken en samen leren.
 • De school is een veilige omgeving.
 • De school is laagdrempelig.
 • Dat is elke dag zichtbaar in de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en in de manier waarop leerkrachten met de kinderen, met elkaar én met de ouders omgaan.

Zelfstandigheid

 

 • Het kind bewust maken van het feit dat het verantwoordelijkheid draagt voor het eigen handelen en leren.
 • Om tot zelfstandigheid te komen leren we het kind oplossingsmethoden te hanteren. Daarnaast leren we verschillende denk,- en leerstrategieën aan.
 • We leren het kind om kritisch naar zichzelf te kijken.
 • We leren het kind verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren