Schoolgids

In dit onderdeel van onze website vindt u onze officiële schoolgids. Wilt u onze schoolgids liever in .pdf-formaat lezen? Download hier de laatste versie  [2 Mb].

Voorwoord
Scholen verschillen steeds meer in werkwijzen, sfeer en resultaten. Dat maakt het kiezen van een basisschool voor uw kind steeds moeilijker. Door middel van deze gids geven wij de huidige en nieuwe ouders/verzorgers een beeld van onze school. Wij maken u duidelijk wat onze uitgangspunten zijn, waar wij voor staan en wat wij met uw kind willen bereiken. Daarnaast geven we aan welke activiteiten we ontplooien en welke voorzieningen we treffen om onze doelen te bereiken. Zo kan deze gids u helpen bij het bewust kiezen van een basisschool.

Het team van de school en de medezeggenschapsraad zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van deze gids. Wij hopen dat u deze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u na het lezen van deze gids nog vragen dan kunt u daarmee altijd op school terecht. Opmerkingen of suggesties zijn van harte welkom.

Wij hopen dat u en uw kind(-eren) fijne schooljaren tegemoet gaan op onze Joppeschool.

Met vriendelijke groeten, namens het team van de Joppeschool,

Hanneke Prinsen-van Wijk.