Home>Schoolgids>8. Contact met thuis

Contact met thuis

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind op school door. We vinden het belangrijk dat ouders/opvoeders en school elkaar ondersteunen in de opvoeding en elkaar informeren over het welzijn van het

Lees verder >

De medezeggenschapsraad

De Wet Medezeggenschap Onderwijs schrijft voor dat aan elke school een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden moet zijn. De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg. Door overleg met schoolleiding en schoolbestuur kan de MR standpunten kenbaar maken en een stem laten

Lees verder >

De oudercommissie

De oudercommissie wil ouders stimuleren tot actief meedoen met allerlei activiteiten op school. Zo helpen ouders bij schoolreisjes en excursies, bij het voorbereiden van het bezoek van Sinterklaas, bij de kerstviering, paaseieren zoeken, sportdagen, carnaval en dergelijke. Ongeveer zes tot

Lees verder >

Klachtenregeling

Klachtenregeling Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zo zijn dat ouders/opvoeders niet tevreden zijn. In dat geval vragen wij u

Lees verder >