Klachtenregeling

Klachtenregeling Dagelijks doen we ons uiterste best om goed onderwijs te verzorgen en daarbij oog te hebben voor het welzijn van al onze leerlingen. Toch kan het zo zijn dat ouders/opvoeders niet tevreden zijn. In dat geval vragen wij u contact met ons op te nemen, zodat we in een open en eerlijk gesprek kunnen zoeken naar een oplossing. Heeft u een klacht over een situatie in de groep, een opgelegde sanctie, het rapport of de bevordering van uw kind, neemt u dan in eerste instantie contact op met de leerkracht. Gaat het om een klacht over het functioneren van een medewerker, dan kunt u terecht bij de directeur of de locatieleider. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht, kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon. Binnen de Sint Bernardus is dat Chantal Koetsier.

De externe vertrouwenspersoon binnen Quo Vadis zijn:

  • Herman Riphagen (Herman.riphagen@ijsselgroep.nl)
  • Janneke Menkveld (Janneke.menkveld@ijsselgroep.nl)

Indien u geen helderheid krijgt bij de school of de vertrouwenpersoon kunt u contact opnemen met de klachtencommissie, te benaderen via het bestuur van de Stichting Quo Vadis.