Handig om te weten

Plattegrond van de school
De school beschikt nu over 6 leslokalen, 1 speelzaal voor de onderbouw, 1 grote  hal met een keuken en 1 directeurskamer en 1 IB kamer. De wand tussen het handenarbeidlokaal en de hal kan opengeschoven worden zodat er een grote ruimte ontstaat voor bijzondere gelegenheden. Rond de school is veel ruimte om te spelen. Er is een groot betegeld voetbalveld. Op het zandgedeelte zijn een aantal speeltoestellen geplaatst. Tegenover de teamkamer is een fietsenstalling. Voor de school liggen de dierenren met een mooie door ouders gebouwde stal en de schooltuintjes.

Overblijven – pleinwacht
De school kent een systeem van overblijven tussen de middag. Alle leerlingen eten in de klas onder toezicht van de leerkracht. Na het eten spelen we buiten van 12.30 t/m 13.00 u o.l.v. 2 ouders en een groepsleerkracht. Deze vorm van overblijven heeft geen financiële gevolgen en heeft bovendien het voordeel dat ouders van nabij een deel van het schoolgebeuren meemaken. In goed overleg met de oudercommissie en de ouders wordt direct aan het begin van het schooljaar een lijst samengesteld van de pleinwachtbeurten voor de eerste helft van het schooljaar. In december ontvangt u het tweede deel. Ouders hebben gemiddeld 5 tot 7 keer per jaar ˝pleinwacht˝. De overblijfouders dienen om 12.30 uur op het schoolplein aanwezig te zijn en tot het einde van de pauze (13.00 uur) te blijven.

Schoolregels tijdens de pauze

 • leerlingen mogen de speelplaats niet verlaten
 • gezamenlijk beslissen de leerkrachten  bij regenachtig weer of de kinderen naar buiten mogen
 • alleen voetballen op de voetbalvelden en bij de tafeltennistafel
 • zijn er problemen met leerlingen dan kan de ouder zich te allen tijde tot de leerkrachten wenden
 • niet achter of naast de school spelen
 • niet op het schoolplein of achter de school fietsen

Bibliotheek
Kinderen die op de basisschool zitten kunnen zonder kosten lid worden van de openbare bibliotheek. Lezen is erg belangrijk voor ieder kind. Wij adviseren daarom de kinderen zich bij de bibliotheek te laten inschrijven en samen met u hun leesboeken te laten uitzoeken. Groep 3 heeft een klassenbibliotheek waaruit de leerlingen boekjes kunnen lenen als ze net met lezen beginnen.

Documentatiecentrum – bibliotheek
Op school is er een documentatiecentrum met boeken voor klassikaal en individueel gebruik. De school heeft tevens twee abonnementen op de Openbare Bibliotheek. Hierop kunnen leerkrachten per abonnement 35 boeken lenen t.b.v. een speciaal project, extra leesstof, prentenboeken en dergelijke. Via de computer hebben we directe verbinding met Kennisnet, een infobox voor scholieren.

Gevonden voorwerpen
Helaas is het zo dat er op school regelmatig kleding en schoeisel achterblijft. Bij navraag blijkt dit dikwijls van niemand te zijn. Om deze stapel niet te groot te laten worden hebben we de volgende regel: Na iedere vakantie ruimen we alles op. In de hal staat een gevonden voorwerpenbak. Daar kunt u altijd in kijken of er dingen van uw kind bijzitten.

Pauzes
In het schema elders in de schoolgids is te zien hoe, wanneer en hoe lang de grote pauze rond het middaguur is. ‘s Morgens is er een korte pauze. Om half elf begint het speelkwartier voor alle groepen. Als het weer goed is gaan de kinderen naar buiten. De leerkrachten houden dan toezicht.

Snoepgoed
Snoepen is slecht voor het gebit en daarom vragen we ouders om de kinderen absoluut geen snoep mee te geven naar school. Ook niet als aardigheidje bij het lunchpakket.

Schoolfoto’s
Elk jaar komt een fotograaf op school om de kinderen te portretteren. Er worden meerdere foto’s gemaakt: van ieder kind afzonderlijk, van de kinderen uit een gezin gezamenlijk, van de gehele klas en soms van de gehele school. De foto’s worden vrijblijvend gemaakt. Er is geen verplichting tot afname. U krijgt tijdig bericht wanneer de schoolfotograaf op school langskomt.

Ziektemelding/absentie
Als uw kind om welke reden dan ook niet naar school kan komen, vragen we u dit tijdig te melden aan de leerkracht. U kunt de school ‘s morgens bellen van 8.00 uur tot 8.30 uur. Het telefoonnummer daarvoor is 0575- 49 42 69.

Verzekering
De school en de leerkrachten zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. We verwachten van de ouders dat ook zij een dergelijke verzekering voor hun kinderen afsluiten. Er bestaat, zoals nog wel eens wordt gedacht, geen collectieve ongevallenverzekering voor de leerlingen.

B.H.V. en E.H.B.O.
Juf Ingrid en meester Vincent zijn op school de Bedrijfs Hulp Verleners. Zij hebben daarvoor een cursus gevolgd. Een onderdeel van hun taak is E.H.B.O. en ontruiming bij brand.

ARBO
De Arbodienst controleert de school eens in de twee jaar op gebreken ten aanzien van de veiligheid. In overleg met het bevoegd gezag wordt een plan opgesteld om knelpunten te verhelpen.

Op de fiets
Leerlingen die op de fiets komen gedragen zich op de weg niet altijd even berekenbaar. Het is daarom zaak dat automobilisten de fietsers al van verre opmerken. Dat kan gedaan worden door de fiets te voorzien van een fel gekleurd vlaggetje en beter nog, de kinderen fel gekleurde hesjes te laten dragen.

Buitenschoolse opvang
De verantwoordelijkheid van de school. Vanaf augustus 2007 is het aanbieden van voor- en naschoolse opvang verplicht voor alle basisscholen. Het bestuur van Quo Vadis heeft een convenant gesloten met een aantal organisaties die op wettige manier kinderopvang regelen. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat uw kind in goede handen is.
De taak van de school:

 • U op weg helpen bij een keuze voor de BSO.
 • Indien er problemen ontstaan, deze te melden aan het bestuur, jaarlijks wordt de regeling geëvalueerd.

De taak van de ouder:

 • U gaat zelf in overleg met de BSO.
 • U bepaalt  met de BSO of er een goede opvangplek is.
 • U tekent zelf een contract.
 • U bent zelf verantwoordelijk.

Er is een BSO gevestigd in de Joppeschool: Graaf Jantje. Ouders kunnen zelf aangeven wanneer en hoe lang zij gebruik willen maken van Graaf Jantje.