Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs

Andere vakgebieden

Verkeer Hierbij gebruiken wij de materialen van VVN in de groepen 3-8.  De leerlingen van groep 7/8 doen mee aan het landelijk schriftelijk en praktisch examen. Engels Wij werken in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Take it easy’.

Lees verder >

Basisvaardigheden

Rekenen en wiskunde Onze school gebruikt de methode Alles Telt, die ontwikkeld is voor scholen met combinatieklassen. Het is een eigentijdse rekenmethode; die gebruik maakt van de nieuwste inzichten. De leerstof is verdeeld in blokken. Na ieder blok volgt er

Lees verder >

Groepssamenstelling

Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe we de groepen samenstellen. In principe proberen we de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. Dit omdat we de kinderen in de onderbouwgroepen goed willen volgen en zo vroeg mogelijk problemen willen onderkennen. Groep

Lees verder >

Meerbegaafdenbeleid

In principe is het zo dat de leerling elk jaar in een nieuwe groep zit. Alleen als het echt ligt aan de rijping van een kind kan een leerling een groep doubleren. Gedurende de hele schooltijd worden de leerlingen door

Lees verder >

Methodeoverzicht

rekenen: Alles telt (tweede versie) taal: Taal verhaal spelling: Taal verhaal technisch: lezen Veilig leren lezen (groep 3) begrijpend lezen: Grip op lezen aardrijkskunde: Grenzeloos geschiedenis: Eigentijds biologie: Binnenstebuiten engels: Take it easy schrijven: Pennenstreken gr 3 t/m 6 (woordversie)

Lees verder >

Organisatie onderwijs

Algemene visie Uitgaande van de basisvoorwaarden voor ontwikkeling bij kinderen helpen wij onze leerlingen bij hun ontwikkelen tot een volwaardige volwassene. Om dit te bereiken doen wij het volgende: Wij creëren een leeromgeving waarin kinderen zich veilig voelen Wij creëren een

Lees verder >

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kanjertraining In groep  1 t/m 8 wordt de Kanjertraining gegeven door de leerkrachten. Alle leerkrachten zijn geschoold om deze methode te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan

Lees verder >

Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar vaak ook

Lees verder >