Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Andere vakgebieden

Andere vakgebieden

Verkeer
Hierbij gebruiken wij de materialen van VVN in de groepen 3-8.  De leerlingen van groep 7/8 doen mee aan het landelijk schriftelijk en praktisch examen.

Engels
Wij werken in groep 1 t/m 8 met de methode ‘Take it easy’.

Frans
Mevrouw Okx, leerkracht van de Alliance Française, geeft de kinderen van groep 8 een aantal lessen Frans. Deze lessen bestaan uit zowel mondelinge als schriftelijke onderdelen. Aan het eind van de cursus is het mogelijk om een diploma te behalen.

Catechese
Dagelijks wordt een kwartiertje aandacht besteed aan catechese uit de methode Trefwoord. Bijbelverhalen, liedjes vertellingen en een dagkalender ondersteunen de kringgesprekken over een godsdienstig, maatschappelijk of sociaal thema.

Creatieve vakken
Ook bij de vakken tekenen en hand- vaardigheid werken we volgens een methode Tekenvaardig, Handvaardig en Textielvaardig, waarin alle technieken aan bod komen en de leerlingen worden gestimuleerd in hun creativiteit. In de hal worden regelmatig tentoonstellingen gehouden van de werkstukken van de leerlingen.

Muzieklessen
Voor het vak muziek werken wij met de methode ‘123Zing’.

Gymnastiek
De school heeft de beschikking over een speel- en gymnastieklokaal voor de groepen een tot en met vier. De gymlessen worden hier wekelijks gegeven. Aan het begin van het schooljaar nemen de kinderen van de betreffende klassen daarom een tas mee naar school met daarin een korte broek, een T-shirt en gymschoenen.