Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Basisvaardigheden

Basisvaardigheden

Rekenen en wiskunde
Onze school gebruikt de methode Alles Telt, die ontwikkeld is voor scholen met combinatieklassen. Het is een eigentijdse rekenmethode; die gebruik maakt van de nieuwste inzichten. De leerstof is verdeeld in blokken. Na ieder blok volgt er een toets. Na deze toets volgen er nog een aantal lessen met herhalings- of verdiepingsstof.
Vanuit de methode kunnen we binnen de groep differentiëren. Op deze wijze komen we tegemoet aan de individuele verschillen van de kinderen.

Nederlandse taal
De school werkt met de methode Taal-Actief. Voor spelling wordt de laatste versie van Staal! gebruikt. Het taalonderwijs is veelomvattend. De communicatieve vaardigheden nemen een belangrijke plaats in. De woordenschat wordt uitgebreid, er is aandacht voor het verwoorden van ideeën, spelling en luisteren naar anderen. Behalve schriftelijk taalwerk leren we kinderen ook verhalen schrijven en spreekbeurten houden. Binnen de methode zijn veel toetsmomenten aanwezig en worden aanwijzingen en extra oefenstof gegeven als blijkt dat de beheersing niet voldoende is.

Lezen
In groep 3 werken we met de nieuwe versie van de methode Veilig leren lezen. Leerlingen die daaraan toe zijn, leren spelenderwijs met letters en woorden omgaan. In de groepen 3, 4, 5 en 6 wordt veel aandacht besteed aan het technisch lezen. Twee keer per week zetten we tutorlezen in. Daarnaast starten we 2x per week met stillezen. In de hogere leerjaren komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en later ook op het studerend lezen te liggen. Voor deze laatste vakgebieden gebruiken we de methode Grip op lezen. Daarnaast gebruiken we allerlei leesvormen om het leesplezier te bevorderen. We denken daarbij aan de volgende methodieken: presentaties leesboeken, praten over de inhoud van boeken, werken met poëzie. Wij hopen hiermee te bereiken dat de kinderen gemotiveerd blijven in het lezen van boeken.

Schrijven
De leerlingen van groep 3 schrijven eerst losse letters licht hellend. Vanaf groep 4 leren we aan elkaar en licht hellend schrijven volgens de methode: Pennenstreken. In de volgende groepen blijven we werken aan ons handschrift, onder andere met behulp van een aantal schrijfschriftjes. Alle leerlingen krijgen een balpen.

Ter ondersteuning van het schrijfonderwijs maken we gebruik van de methode Schrijfdans.