Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Groepssamenstelling

Groepssamenstelling

Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken hoe we de groepen samenstellen. In principe proberen we de onderbouwgroepen zo klein mogelijk te houden. Dit omdat we de kinderen in de onderbouwgroepen goed willen volgen en zo vroeg mogelijk problemen willen onderkennen.

Groep 1 en 2
Het werken in groep 1 en 2 gebeurt vanuit de kring. Hier begint de schooldag en hierin keren de kinderen
ook steeds weer terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein. We werken met de methode Onderbouwd.
De meeste vormingsgebieden komen in samenhang aan de orde aan de hand van een bepaald thema (bijv. de postbode, herfst, de winkel enz.). De belangrijkste vormingsgebieden zijn:

  1. Taalontwikkeling: mondeling taalgebruik, begrijpen van taal, ordenen en leesvoorbereiding.
  2. Motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek en voorbereidend schrijven.
  3. Zintuiglijke ontwikkeling: visuele en auditieve waarneming, tast-, reuk- en smaakwaarneming.
  4. Oriëntatie in tijd en ruimte: tijd, ruimte en ruimtelijk relaties.
  5. Rekenontwikkeling; ordenen, inzicht in hoeveelheden, symbolen en maten.
  6. Sociaal-emotionele ontwikkeling: het leren omgaan met regels en afspraken met anderen, leren samenwerken, zelfredzaamheid, sociale weerbaarheid enz.

De verschillende vormingsgebieden kun je in de dagelijkse praktijk nauwelijks onderscheiden: Wie in de poppenhoek speelt is ook bezig met taalontwikkeling, wie met een lotto speelt leert ook getallen of kleuren en wie op een vel de golven van de zee tekent, is bezig met voorbereidend schrijven.
In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de lees- en rekenvoorwaarden. Leerlingen die daaraan toe zijn leren spelenderwijs met letters, woorden, cijfers en hoeveelheden omgaan.

Via het protocol dyslexie worden alle leerlingen vanaf groep 1 gescreend, zodat vroegtijdig onderkend wordt of er eventueel sprake is van een vorm van dyslexie, zodat hier tijdig aandacht aan kan worden besteed.

Groep 3 t/m 8
De vakken taal, lezen, rekenen en schrijven vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Daarom legt onze school veel nadruk op deze vakken.