Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Meerbegaafdenbeleid

Meerbegaafdenbeleid

In principe is het zo dat de leerling elk jaar in een nieuwe groep zit. Alleen als het echt ligt aan de rijping van een kind kan een leerling een groep doubleren.

Gedurende de hele schooltijd worden de leerlingen door toetsing en observering gevolgd. Mocht blijken dat de resultaten van de leerling hoog boven het gemiddelde liggen dan is er de mogelijkheid om sneller door de leerstof te gaan. In de tijd waarbij ‘zelfstandig werken’ op de weektaak staat, wordt gebruik gemaakt van een methodes. Voor rekenen is dit o.a. Kien, Rekentijgers, Bolleboos en plustaak rekenen. Ook bij spelling wordt doorgetoetst zodat de kinderen kunnen meedoen met een hogere groep. Hiervoor maken we gebruik van  o.a. kranten- en tijdschriften van SLO en plustaak taal. Dit alles gaat in goed overleg met de ouders.

Columbusgroep

Voor sommige kinderen is het aanbod in de groep niet genoeg; zij hebben behoefte aan meer lesstof, extra uitdagingen en contact met ‘peers’. Andere kinderen zijn erg slim, maar missen (nog) bepaalde vaardigheden. Te denken valt aan: emotieregulatie, executieve functies, het ontwikkelen van leerstrategieën, mindset, zelfstandig werken. Tijdens het werken in de Columbusgroep leren zij deze vaardigheden. Er wordt, via uitdagende projecten, thematisch gewerkt. Methodes die gebruikt worden zijn: ‘Out of the box’, pittige plustorens, Zitdatzo. Daarnaast zijn er in iedere groep uitdagende materialen waarmee leerlingen aan het werk kunnen.