Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Sociaal-emotionele ontwikkeling

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Kanjertraining
In groep  1 t/m 8 wordt de Kanjertraining gegeven door de leerkrachten. Alle leerkrachten zijn geschoold om deze methode te geven. Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en de ander leert denken. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen. De Kanjertraining geeft kinderen sociale handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

De kerndoelen zijn terug te vinden op de tekst van het Kanjerdiploma.
Hier ben ik
Het is goed dat ik er ben
Er zijn mensen die van mij houden
Niet iedereen vindt mij aardig
Dat hoort zo
Ik luister wel naar kritiek
Ik zeg wat ik voel en wat ik denk
Doet iemand vervelend tegen mij? Dan haal ik mijn schouders op
Doet iemand rot, Dan doe ik niet mee.
Ik gedraag me als een kanjer Want ik ben een kanjer.

Voor het onderwijs zijn de doelen praktisch:

  1. De leerkracht wordt gerespecteerd
  2. pestproblemen worden opgelost
  3. leerlingen durven zichzelf te zijn
  4. leerlingen voelen zich veilig
  5. leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
  6. leerlingen kunnen gevoelens onder woorden brengen
  7. leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen