Home>Schoolgids>3. Ons onderwijs>Wereldoriëntatie

Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten wordt gesproken over de wereld om ons heen en brengen we kennis bij over het heden en het verleden van de aarde. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken en spreekbeurten. Wij gebruiken voor aardrijkskunde, natuur en geschiedenis de methode Blink Educatie.

Aardrijkskunde
Groep 3 t/m 8 werkt met het onderdeel ‘Grenzeloos’.
Doelstelling: Het aardrijkskunde onderwijs is er op gericht dat de leerlingen zich een beeld vormen van de aarde en haar belangrijkste regio’s, inzicht verwerven in de manier waarop de natuur en menselijk handelen de ruimtelijke inrichting beïnvloeden, zich enige geografische kennis en vaardigheden eigen maken.

Geschiedenis
Groep 3 t/m 8 werkt met onderdeel ‘Eigentijds’
Doelstelling: Het geschiedenisonderwijs is erop gericht, dat de leerlingen zich beelden vormen van in tijd geordende verschijnselen en ontwikkelingen, besef krijgen van continuïteit en veranderingen in het leven en in de geschiedenis van de samenleving, zich enig historische basisvaardigheden eigen maken, kennis en inzicht verwerven omtrent inrichting en structuur van de maatschappij, kennis en inzicht verwerven omtrent enige hoofdzaken van en kenmerkende verschillen tussen geestelijke stromingen in de samenleving.

Natuurkunde / biologie
Groep 3 t/m 8 werkt met onderdeel ‘Binnenstebuiten’.
Groep 3-4 kijkt daarnaast naar de serie Huisje Boompje Beestje van de N.O.T. (Nederlandse Onderwijs Televisie). Groep 5-6 volgt de serie Nieuws uit de Natuur van de N.O.T .en werkt in de schooltuintjes.     In groep 5/8 wordt de methode Natuurlijk gebruikt en worden er ook technieklessen gegeven.

Schooltuintjes
Op onze school hebben we een schooltuin. In deze tuin is groep 5/6 actief. Vanaf april spelen veel van de biologielessen zich buiten af. De kinderen zaaien, poten, wieden en oogsten en hebben veel plezier in deze vorm van aanschouwelijk onderwijs. Regelmatig wordt er op een groot vuur soep gekookt van de geoogste groenten.

Dierenparkje
De school is in het unieke bezit van een dierenparkje. Hierin verblijven diverse dieren, zoals dwerggeitjes, ouessant-schapen, cavia’s, eenden, konijnen, kippen en een haan. Leerlingen van de hoogste groepen helpen bij de verzorging hiervan en bij het schoonmaken van de hokken. Bij de vrijwillige ouderbijdrage is ook een bedrag opgenomen voor het onderhoud en het voer voor de dieren. Tijdens de vakanties zorgen ouders voor onze dierenpark.