Home>Schoolgids>2. Ontwikkelingen en beleid

Ontwikkelingen en beleid

Binnen de school is er voortdurend aandacht voor kwaliteitsverbetering van onderwijs en opvoeding. Het team richt zich gezamenlijk op verbeter- en veranderdoelen. Adequate instrumenten, kengetallen en een helder plan en controlecyclus (PDCA) zijn hierbij van belang. Het gaat bij het

Lees verder >