Home>Schoolgids>1. Onze school>Visie en missie

Visie en missie

Op een unieke locatie in de bosrijke omgeving van het dorp Joppe ligt de Joppeschool; een gemoedelijke, open basisschool op katholieke grondslag. Het dorp Joppe is nauwelijks meer dan een indrukwekkende R.K. kerk, een pastorie en een handjevol huizen eromheen. Voor het overige bepaalt het bos de omgeving. Op weg naar school hoor je de vele vogeltjes (tenminste: als je op de fiets komt!) en kruisen met een beetje geluk reeën en eekhoorntjes je pad.

Kinderen uit nabije en uit wijde omgeving zijn leerling van onze school. De school biedt geborgenheid aan ieder kind. De school waar ouders, kinderen en leerkrachten trots op zijn. Trots, vanwege de goede cognitieve resultaten die er behaald worden, maar ook vanwege de open en persoonlijke sfeer, het plezier waarmee kinderen naar onze school gaan, de sociale groei die we hier weten te bereiken en de vele extra’s die de school biedt als het gaat om natuur en milieu, kunst en cultuur, sport en hobby.

Onze visie luidt:

“We geven in een inspirerende en natuurlijke omgeving goed kwalitatief onderwijs, waar ruimte is voor spel, creativiteit en vrijdenken.”

Ouders die voor hun kind voor de Joppeschool kiezen, kiezen voor een school die:

 • onderwijs biedt waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de eigenheid van ieder individu. Er is ruimte voor de autonomie van kinderen. Zij worden op hun persoonlijke competenties aangesproken. Hierbij doen de goed toegeruste leerkrachten een appèl op aanwezige talenten en bieden ze daar ondersteuning waar op dat moment behoefte aan is.
 • structuur, rust en herkenning en een “wij”-gevoel geeft.
 • als belangrijkste taak er op toeziet dat de kinderen een goede basis krijgen voor hun toekomst in deze maatschappij. Naast boeiende lessen waardoor ieder kind optimaal leert, gaat het erom dat elkaars gevoelens en ideeën worden aanvaard. De volwassene reageert op het kind met een taal die niet waarde bepalend, maar omschrijvend is. Dit biedt ondersteuning, erkenning en perspectief; het dagelijks leven wordt hanteerbaar.
 • in de organisatie, klassenmanagement, gebruikmakend van aanwezige methoden en leermaterialen het mogelijk maakt dat aan verschillen in prestatie- en ontwikkelingsniveau van de kinderen tegemoet gekomen wordt waardoor ruimte is voor individuele begeleiding van leerlingen en zodoende tegemoet komt aan de onderwijsbehoefte van ieder kind
 • door workshops kinderen in aanraking brengt met extra ontwikkelingskansen op verschillende gebieden. Hierbij valt te denken aan dans, drama, kooklessen, ICT-lessen en fotografie/film.
 • door masterclasses (gegeven door ouders!) kinderen laat leren van experts, zoals een makelaar, verpleegkundige, tennis- en hockeycoaches, ZZP-ers.
 • een katholieke school is met een warme, open en ontvankelijke identiteit met hoge betrokkenheid van ouders kind en team. Aan deze school geven kinderen, ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen inhoud aan betekenisvol leren en leven.

De schoolgrootte maakt dat sommige groepen gecombineerd zijn. Voordelen van een combinatie groep zijn:

 • De kinderen zitten hun hele schooltijd niet in dezelfde groep.
 • De kinderen zijn afwisselend jongste en oudste in een groep
 • Samenwerken leer je samen.
 • In een dergelijke groep wordt een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid.
 • De kinderen leren van elkaar door het leeftijdsverschil.

In termen van het alledaags handelen luidt onze missie:

‘Iedereen groeit op de Joppeschool, dat doen we samen: met en door elkaar”