Home>Schoolgids>5. De resultaten>Centrale eindtoets

Centrale eindtoets

In april krijgt groep 8 de Centrale eindtoets. In februari brengt de school advies uit m.b.t. de schoolkeuze voor het VO. Deze is gebaseerd op het leerlingvolgsysteem. In overleg met de ouders en de leerling wordt de schoolkeuze bepaald. De meeste scholen voor Voortgezet Onderwijs verlangen naast het advies van de school een onafhankelijke toets.

Er worden ‘open dagen ‘door het VO georganiseerd. De ouders krijgen voorlichting over de procedures bij de schoolkeuze en de toelating op het VO. In de loop van het laatste schooljaar zal duidelijk moeten worden naar welke school voor voortgezet onderwijs de leerling na de basisschool gaat. Bij het eerste rapport in groep 8 wordt een eventuele keuze besproken en wordt er, indien mogelijk, al een voorlopig advies door de leerkracht uitgebracht. Bij dit advies wordt niet alleen gelet op de leerresultaten. Ook wordt gekeken hoe deze resultaten tot stand komen. Daarbij spelen de volgende aspecten een belangrijke rol

  • de capaciteiten
  • de interesses
  • de motivatie en inzet
  • het doorzettingsvermogen
  • het zelfstandig werken
  • het toelatingsbeleid van het VO

De uitslag van de Centrale eindtoets dient als ondersteuning en bevestiging. Als de resultaten binnen zijn, worden de resultaten besproken met de ouders. In de meeste gevallen zal de uitslag van de toets het advies ondersteunen.
Met deze gegevens in de hand kunnen de ouders een keuze maken naar welke school hun kind na de basisschool zal gaan. De aanmelding loopt in de meeste gevallen via de basisschool. De ouders nemen uiteindelijk de beslissing bij welke school hun kind wordt aangemeld.

CITO- eindtoets resultaten
2014     543,2
2015     539,1
2016     533,0