Home>Schoolgids>6. Het team

Het team

Ons team bestaat uit een locatieleider, leerkrachten, een intern begeleider, een onderwijsassistent en een vertrouwenspersoon ( contactpersoon). De directie geeft leiding aan de school en is eindverantwoordelijk voor zowel het onderwijsinhoudelijke, personele, materiële en financiële beleid. De locatieleider is een aanspreekpunt

Lees verder >