Home>Schoolgids>4. Zorg en begeleiding>Onderzoek van kinderen

Onderzoek van kinderen

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen, onderzoekt de GGD uw kind op verschillende leeftijden:

  • 5 jaar. Onderzoek door de logopedist van taal, spraak, mondgedrag, luisterhouding en stem. Dit is een kort   onderzoek dat op school gebeurt. De ouders zijn niet bij het onderzoek aanwezig. U krijgt vooraf een brief   met informatie over het onderzoek. U wordt na het onderzoek geïnformeerd over de bevindingen.
  • tussen 5 en 6 jaar. De jeugdarts en doktersassistente nodigen uw kind en u uit voor een uitvoerig onderzoek   waarin onder andere lengte, gewicht, gehoor, gezichtsvermogen, motoriek, lichamelijke ontwikkeling en   psycho-sociale ontwikkeling aan bod komen. Het onderzoek gebeurt op school en u ontvangt tevoren een   uitnodiging.
  • 9 jaar. Uw kind wordt gevaccineerd tegen difterie, tetanus, polio (DTP) en bof, mazelen, rode hond (BMR).
  • Meestal worden kinderen hiervoor in groepen op centrale locaties opgeroepen.
  • groep 7. De jeugdverpleegkundige nodigt uw kind en u uit voor een onderzoek waarin lengte en gewicht worden gemeten. Tijdens het onderzoek is veel aandacht voor het gedrag van uw kind, de sociaal-   emotionele ontwikkeling en opvoedingsaspecten zoals slapen, eten, pesten, weerbaarheid, regels, enzovoorts.
  • voortgezet onderwijs, klas 2. De jeugdarts en doktersassistente onderzoeken uw kind op lengte, gewicht, houding en gedrag. De ouders zijn hierbij niet aanwezig. Uw kind krijgt vooraf een uitnodiging met informatie over het onderzoek. U wordt na het onderzoek geïnformeerd over de bevindingen.

Als het nodig is, krijgt u na het onderzoek informatie of adviezen of een verwijzing naar de huisarts, logopedist, specialist of Bureau Jeugdzorg. Soms willen we een kind nog eens eerder terugzien en dan kunt u een uitnodiging krijgen voor een herhalingsonderzoek.

Ondersteuning van ouders
U kunt ook zelf aankloppen bij de GGD, als u vragen heeft over de gezondheid, de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van uw kind. Op verzoek van ouders of van de leerkracht kan de jeugdarts, de logopedist of de verpleegkundige een gericht onderzoek doen. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. De jeugdverpleegkundige kan daarnaast een leerling en de ouders kortdurend begeleiden bij vragen over problemen met de opvoeding, pesten, zindelijkheid, eetproblemen en dergelijke.

Samenwerking met school en anderen
Soms kan het belangrijk zijn dat de leerkracht wordt ingelicht over de uitkomsten van een onderzoek. Een probleem kan het gedrag van een kind op school beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld een verminderd gehoor. Dit gebeurt altijd in overleg met u. Ook verwijzing naar bijvoorbeeld de huisarts, Bureau Jeugdzorg, of het maatschappelijk werk, gebeurt altijd in overleg met u.

Meer weten?
Heeft u vragen, zorgen, of wilt u meer weten? Op school zijn de namen en telefoonnummers van de medewerkers van Jeugdgezondheidszorg van de GGD Noord en Oost Gelderland bekend. U kunt ook direct contact opnemen met de afdeling Jeugd- gezondheidszorg.
Locatie Deventer: 088-4430702
Locatie Apeldoorn:  088-4333000
Kijk voor meer informatie op onze website: www.ggd@ggdnog.nl26