De Joppeschool
Home>Tijgers en Kangoeroes

Tijgers en Kangoeroes

Twee maal per jaar werken we een aantal weken achter elkaar op de donderdagmiddag met de Tijgers en de Kangoeroes. Tijgers en Kangoeroes is een verrijkingsprogramma voor de gehele school. De Tijgers werken deze middagen met lesmateriaal van TechYourFuture, onder andere met het lespakket van ‘Ontdek het zelf’. De Kangoeroes werken deze middagen met de ‘Pittige Plus Torens’ van Creative Kids Concepts. De opdrachten uit de Pittige Plustorens zijn voor meer- en hoogbegaafden.

We werken deze middag schoolbreed en klas overstijgend. Dit betekent dat zowel leerlingen en leerkrachten wisselen van klas en zo samen nieuwe groepen vormen. De groepen blijven gedurende het project (8 weken) hetzelfde om veiligheid, continuïteit en kwaliteit te waarborgen. Een periode wordt afgesloten met een presentatie- en evaluatiemiddag. Kinderen presenteren hetgeen waar ze aan gewerkt hebben en evalueren samen. Hierin blikken ze terug op zowel de afgelegde weg, het samenwerken en het eindresultaat. De eerste twee punten gericht op het proces zijn daarbij minstens zo belangrijk als het eindresultaat. Onder het kopje nieuws uit de Tijger- en Kangoeroegroepen kunt u lezen wat we de afgelopen periode met de Tijgers en Kangoeroes hebben gedaan.

De Tijgers
De kinderen werken op een leuke en laagdrempelige manier projectmatig aan onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren. Het lesmateriaal stimuleert een creatieve en nieuwsgierige houding bij leerlingen en daagt hen uit oplossingsgericht te denken vanuit hun eigen talenten.

De leerdoelen van ‘Ontdek het zelf’ sluiten naadloos aan bij het SLO leerplankader Wetenschap& Technologie:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen,
  • het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en probleemoplossend denken,
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid.

Tijdens de tijgerperioden werken de Tijgers schoolbreed in één thema, ieder met eigen doelen op niveau. De thema’s van de uitdagingen (projecten) zijn heel divers en sluiten vaak aan bij de actualiteiten zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag of de Olympische spelen. Daarnaast werken de kinderen de andere weken ook in lessenseries waar taal en techniek centraal staan.

Een project kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het voorbereiden en doen van een bedrijfsbezoek. Hierbij worden de kinderen uitgedaagd creativiteit en oplossingsgerichtheid in te zetten bij een (technisch) probleem dat wordt aangedragen door het bedrijf. Als kinderen zien dat ze echt mogen meedenken met het bedrijf werkt dit extra inspirerend en motiverend. Zo nemen wij, bedrijf én onderwijs, een kijkje in elkaars werelden en investeren we onder andere in de ontwikkelingen van de (technische) talenten van de toekomst.

De Kangoeroes
De Pittige Plus Torens is een compleet en uitdagend lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Het programma bestaat uit pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden. Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken; de projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van de kinderen optimaal te ontwikkelen.

Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen tijdens elk project volgens vaststaand model verschillende fasen. Tijdens het doorlopen van het gehele model zijn de leerlingen bezig met: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. De leerlingen hebben na iedere fase een ‘reflectie moment’ met hun begeleider.

Zie ook