De Joppeschool
Home>Groep 4/5>Kangoeroe groep 5 en 6

Kangoeroe groep 5 en 6

dinsdag 12 december 2017

De afgelopen weken zijn we met de kangoeroes van groep 5 en 6 bezig geweest met verschillende projecten. Deze liepen erg uiteen. Er zijn compleet nieuwe spellen gemaakt, met een speelbord en eigen spelregels. Een groepje is bezig geweest met het verkeersprobleem: files. Een verhaal is geschreven voor kleuters. Twee kinderen zijn bezig geweest met een klassenkrant, zij hebben verschillende mensen geïnterviewd. Een paar kinderen hebben een game gemaakt via Scratch, bij deze kinderen is er in sommige gevallen ook thuis aan de game gewerkt. En ten slotte is er een nieuw product ontworpen, de raketschoen.

Dit alles is gepresenteerd in de klas. Ook dit is door de kinderen georganiseerd.  Er was een tweetal wat gekozen heeft voor een klassenfeest. Zij hebben in plaats van het klassenfeest een presentatiefeest georganiseerd. Zij hebben de planning voor de presentaties gemaakt. Ook hebben zij gezorgd voor de aankleding en het eten en drinken voor deze middag.

De kinderen hebben erg goed gewerkt. Het doel van deze opdrachten was niet dat alles tot in de puntjes geregeld was, maar  zij hebben vooraf een ‘procesdoel’ gesteld. Een paar voorbeelden van deze procesdoelen zijn: taakgericht werken, contact maken met de ander, deelnemen aan het proces en niet alleen volgen, leren van mijn fouten. Een groepsbreed doel was: kritisch kijken naar jezelf.

Dit laatste doel was voor veel kinderen soms lastig. Zij moesten de opdrachten en vragen goed lezen om precies te weten wat zij moesten doen. Dit bleek regelmatig een struikelblok.

Al met al is er op een hele fijne manier gewerkt op de donderdagmiddag.