De Joppeschool
Home>Nieuws>Tijgers en Kangoeroes

Tijgers en Kangoeroes

zondag 12 november 2017

Tijgers en Kangoeroes

Vanaf de herfstvakantie zijn we op de donderdagmiddag weer gestart met de Tijgers en Kangoeroes.

De Tijgers werken deze middagen o.a. met het lespakket van Ontdek het zelf.
Het thema waarin nu wordt gewerkt is: Mondriaan. Groep 7/8 heeft vorig jaar een soort gelijke opdracht gedaan. Zij werken daarom aan het project: Met rietjes de lucht in.

De kinderen werken op een leuke en laagdrempelige manier projectmatig aan onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren. Het lesmateriaal stimuleert een creatieve en nieuwsgierige houding bij leerlingen. De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan bij het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie:

  • het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen,
  • het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en probleemoplossend denken,
  • het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid.

De kangoeroes werken met de Pittige Plustorens.
De Pittige Plus Torens is een compleet en uitdagend lesconcept voor excellentie onderwijs in de basisschool. Het programma bestaat uit pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging bieden.

Projectmatig samenwerken, leren leren, reflecteren, plannen, leren fouten maken, de projecten spreken dé competenties aan die nodig zijn om de talenten van de kinderen optimaal te ontwikkelen.

Bij elk project werken de leerlingen zelfstandig op hun eigen niveau in kleine groepjes van twee of drie kinderen. Ze doorlopen tijdens elk project volgens vaststaand model verschillende fasen. Tijdens het doorlopen van het gehele model zijn de leerlingen bezig met: oriënteren, onderzoeken, ontwerpen, plannen, testen, uitvoeren, presenteren en evalueren. De leerlingen hebben na iedere fase een ‘reflectie moment’ met hun begeleider.