De Joppeschool
Home>Tijgers

Tijgers

De Tijgers werken deze middagen o.a. met het lespakket van Ontdek het zelf.

Het thema waarin nu wordt gewerkt is: Mondriaan. Groep 7/8 heeft vorig jaar een soort gelijke opdracht gedaan. Zij werken daarom aan het project: Met rietjes de lucht in.

De kinderen werken op een leuke en laagdrempelige manier projectmatig aan onderzoekend, ontwerpend en ontdekkend leren.

Het lesmateriaal stimuleert een creatieve en nieuwsgierige houding bij leerlingen.

De leerdoelen van Ontdek het zelf sluiten naadloos aan bij het SLO leerplankader Wetenschap & Technologie:

o   het ontwikkelen van wetenschappelijke vaardigheden en denkwijzen door te onderzoeken en ontwerpen,

o   het ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit en probleemoplossend denken,

o   het stimuleren van verwondering en nieuwsgierigheid.

Zie ook